Java da seçim ifadeleri if ve switch tir.Zaten bir çok programlama dillerinde de bu şekildedir.Bu ifadeler programın çalışması sırasında bağlı koşullara göre programın akışını değiştirirler.
[COLOR=#FF0000]Java da if Koşul Yapısı:[/COLOR]
Programlama dillerinin temeli olan if yapısı koşullu dallanma ifadesidir.Mantıksal olarak bakıldığı zaman programın akışı iki farklı yola ayrılır.Tabi ki ilerleyen zamanda bu yolların sayısını else if yapısı ile arttırıcaz.if yapımız;
if(koşul) {
ifade1;
}
else {
ifade2;
}
Burada ki {} süslü parantezleri arasında kalan kısma blok diyoruz.Tek satırlık ifadelerde {} kullanmamıza gerek yok.Bunun örneğini birazdan vericem.Koşul sağlanıyor ise ifade1 çalıştırılırken koşul yanlış ise ifade2 çalıştırılır.
[COLOR=#FF0000]Java örnek if:[/COLOR]
int sayi1=4;
int sayi2=3;
if(sayi1>sayi2) System.out.println(sayi1+”sayısı”+sayi2+”sayısından büyüktür.”);
else System.out.println(sayi2+”sayısı”+sayi1+”sayısından büyüktür.”);
Örneği inceleyecek olursak sayi1 olarak adlandırılan değişkenimiz sayi2 değişkeninden büyüktür.if satırına gelindiğinde sayi>sayi2 koşulu sağlandığı için System.out.println(sayi1+”sayısı”+sayi2+”sayısından büyüktür.”); ifadesi çalışacaktır.Sayi2>sayi1 olsaydı System.out.println(sayi2+”sayısı”+sayi1+”sayısından büyüktür.”);ifadesi çalışacaktı.Her iki ifadeninde aynı anda çalışması imkansızdır.
Ayrıca dikkat ederseniz biz koşullarımızda mantıksal operatörler kullandık.Fakat sonucu true veya false döndüren tek bir mantıksal değişkende kullanılabilir.
[COLOR=#FF0000]Java örnek if 2:[/COLOR]
if(dataAvailable)//bu satırdada true veya false gibi sonuç döndüren bir mantıksal değişken kullanılmıştır.
[COLOR=#FF0000]İç içe if yapısı:[/COLOR]
Programcılıkta iç içe if yapısı yoğun olarak kullanılmaktadır.Kullanırken dikkat edilmesi gereken olay else kısmının doğru if ile ilişkilendirilmesidir.Aksi taktirde program hata verebilir veya istediğimiz şekilde çalışmayabilir.if yapısı içinde başka bir if kullanılacaksa ilk if bloğu içinde diğer if yapısının başlanılıp bitirilmesi gerekir.Bununla ilgili bir örnek verecek olursak;
[COLOR=#FF0000]Java örnek if 3:[/COLOR]
int puan=10;
int yarismacisayisi=7;
if(yarismacisayisi>6){
if(puan>50)System.out.println(“Büyük ödülü kazanmak için yarışmaya hak kazandınız”);
else System.out.println(“Yarışmayı kaybettiniz ama 1000 tl ödül kazandınız”);
}
else {
System.out.println(“Yarışmadan hiçbir ödül kazanamadan diskalifiye oldunuz ”);
}
programı inceleyecek olursanız yarışmacı sayısının 6 nın altına düşmemesi durumunda puanlamaya gidiliyor ve gerekli puan toplanmış ise finale hak kazanılıyor.Yarışmacı sayısı 6 nın üstünde ama puan talebin altında ise 1000 tl ödülle yarışmadan ayrılınıyor.Ama yarışmacı sayısı 6 nın altında ise hiçbir ödül alınamadan diskalifiye olunuyor.
[COLOR=#FF0000]if-else-if Merdiven Yapısı:[/COLOR]
Bu yapıda istenen koşullar ikiden fazla olabilir.Örneğin elimizde 3 tane koşul varsa bu yapıyı kullanabiliriz.Ypımız şu şekildedir.
if(koşul1)ifade1;
else if(koşul2)ifade2;
else if(koşul3)ifade3;
.
.
.
else ifade;
bununla ilgili bir örnek yapacak olursak;
[COLOR=#FF0000]Java örnek if 4:[/COLOR]
int not;
if(not=1) System.out.println(“başarısız”);//not=1 ise başarısız yazdırılır
else if(not=2) System.out.println(“geçer”);//not=2 ise geçer yazdırılır
else if(not=3) System.out.println(“orta”);//not=3 ise orta yazdırılır
else if (not=4) System.out.println(“iyi”);//not=4 ise iyi yazdırılır
else if(not=5) System.out.println(“pekiyi”);//not=5 ise pekiyi yazdırılır
else System.out.println(“girilen not geçersiz.”);//istenilen değerler dışında ki notlar
programı inceleyecek olursak not diye bir int değer tanımlıyoruz ve bu notun değerine göre eskiden ilk okullarda kullanılan not karşılıklarını ekrana yazdırıyoruz.en son else yapısında ise girilen not 1-5 arasında değilse geçersiz not girildi diye hata mesajı yazdırıyoruz.


(Alıntı)