WM Aracı

WM Aracı (https://wmaraci.com/forum/)
-   Javascript (https://wmaraci.com/forum/javascript.html)
-   -   Javascript Kodu Anlamakta Yardım (https://wmaraci.com/forum/javascript/javascript-kodu-anlamakta-yardim-573133.html)

BerkayYerbasan 13 Mayıs 2019 19:45

Javascript Kodu Anlamakta Yardım
 
Merhaba,

Aşağıdaki kod parçasını anlamaya çalışıyorum fakat tam olarak anlayamadım rica etsem özet bir şekilde açıklar mısınız?


Kod:

function startApp() {
      var fs = "1111:01|01|01|01*011|110:010|011|001*110|011:001|011|010*111|010:01|11|01:010|111:10|11|10*11|11*010|010|011:111|100:11|01|01:001|111*01|01|11:100|111:11|10|10:111|001", now = [3,0], pos = [4,0];
    var gP = function(x,y) { return document.querySelector('[data-y="'+y+'"] [data-x="'+x+'"]'); };
    var draw = function(ch, cls) {
        var f = fs.split('*')[now[0]].split(':')[now[1]].split('|').map(function(a){return a.split('')});
        for(var y=0; y<f.length; y++)
            for(var x=0; x<f[y].length; x++)
                if(f[y][x]=='1') {
                    if(x+pos[0]+ch[0]>9||x+pos[0]+ch[0]<0||y+pos[1]+ch[1]>19||gP(x+pos[0]+ch[0],y+pos[1]+ch[1]).classList.contains('on')) return false;
                    gP(x+pos[0]+ch[0], y+pos[1]+ch[1]).classList.add(cls!==undefined?cls:'now');
                }
        pos = [pos[0]+ch[0], pos[1]+ch[1]];
    }
    var deDraw = function(){ if(document.querySelectorAll('.now').length>0) deDraw(document.querySelector('.now').classList.remove('now')); }
    var check = function(){
        for(var i=0; i<20; i++)
            if(document.querySelectorAll('[data-y="'+i+'"] .brick.on').length == 10)
                return check(roll(i), document.querySelector('#result').innerHTML=Math.floor(document.querySelector('#result').innerHTML)+10);
    };
    var roll = function(ln){ if(false !== (document.querySelector('[data-y="'+ln+'"]').innerHTML = document.querySelector('[data-y="'+(ln-1)+'"]').innerHTML) && ln>1) roll(ln-1); };
    window.addEventListener('keydown', kdf = function(e){
        if(e.keyCode==38&&false!==(now[1]=((prv=now[1])+1)%fs.split('*')[now[0]].split(':').length) && false===draw([0,0], undefined, deDraw())) draw([0,0],undefined, deDraw(), now=[now[0],prv]);
        if((e.keyCode==39||e.keyCode==37)&&false===draw([e.keyCode==39?1:-1,0],undefined,deDraw())) draw([0,0],undefined,deDraw());
        if(e.keyCode == 40)
            if(false === draw([0,1], undefined, deDraw())) {
                if(draw([0,0], 'on', deDraw())||true) check();
                if(false === draw([0,0], undefined, now = [Math.floor(Math.random()*fs.split('*').length),0], pos = [4,0])) {
                    toV=-1;
                    alert('Your score: '+document.querySelector('#result').innerHTML);
                }
            }
    });
    toF = function() { //
        kdf({keyCode:40});
        setTimeout(function(){if(toV>=0)toF();}, toV=toV>0?toV-0.5:toV);
    }
    toF(toV = 500);  //
}


ontedi 13 Mayıs 2019 20:41

debugger koyup ilerleyebilirsin.


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şu anki Zaman: 16:07.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.