Uygulamadaki Bildirim Kodlarını Kaldırma

5 Mesajlar 745 Okunma
smmexpress

akblk akblk WM Aracı Kullanıcı
 • Üyelik 18.07.2017
 • Yaş/Cinsiyet 23 / E
 • Meslek webmaster
 • Konum İstanbul Avrupa
 • Ad Soyad Y** A**
 • Mesajlar 219
 • Beğeniler 24 / 12
 • Ticaret 0, (%0)
şu an elimde olan mobil uygulamayı telefona yükledikten sonra arka planda çalıştığına dair bildirim kısmını kaldıramıyorum kodlarında değişiklik yaptım o da olmadı resimdeki gibi sürekli çalıştığını gösteriyor kodları nasıl düzenleyebilirim
MainService.java
package com.black_fbird.recoder.services;

import android.app.Notification;
import android.app.NotificationChannel;
import android.app.NotificationManager;
import android.app.Service;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.content.IntentFilter;
import android.content.SharedPreferences;
import android.graphics.drawable.Icon;
import android.os.Build;
import android.os.IBinder;
import android.os.PowerManager;
import android.telephony.TelephonyManager;

import androidx.annotation.RequiresApi;

import com.black_fbird.recoder.R;
import com.black_fbird.recoder.envr.AppEnvr;
import com.black_fbird.recoder.receivers.TelephonyManagerPhoneStateReceiver;
import com.black_fbird.recoder.utils.AppUtil;

import static com.black_fbird.recoder.utils.LogUtils.LOGD;
import static com.black_fbird.recoder.utils.LogUtils.LOGE;

/**
* The type Main service.
*/
public class MainService extends Service {
private static final String TAG = MainService.class.getSimpleName ();
private static final int FOREGROUND_NOTIFICATION_ID = 1;
/**
* The constant sIsServiceRunning.
*/
public static boolean sIsServiceRunning = false;
private final SharedPreferences.OnSharedPreferenceChangeListener mOnSharedPreferenceChangeListener = (sharedPreferences, s) -> {
if (sharedPreferences == null || s == null) {
return;
}
LOGD (TAG, "Shared preference change listener - Shared preference changed");
if (s.equals (AppEnvr.SP_KEY_RECORD_INCOMING_CALLS)) {
if (!sharedPreferences.contains (AppEnvr.SP_KEY_RECORD_INCOMING_CALLS)) {
SharedPreferences.Editor editor = sharedPreferences.edit ();
editor.putBoolean (AppEnvr.SP_KEY_RECORD_INCOMING_CALLS, true);
editor.apply ();
}
}
if (s.equals (AppEnvr.SP_KEY_RECORD_OUTGOING_CALLS)) {
if (!sharedPreferences.contains (AppEnvr.SP_KEY_RECORD_OUTGOING_CALLS)) {
SharedPreferences.Editor editor = sharedPreferences.edit ();
editor.putBoolean (AppEnvr.SP_KEY_RECORD_OUTGOING_CALLS, true);
editor.apply ();
}
}
boolean recordIncomingCalls = sharedPreferences.getBoolean (AppEnvr.SP_KEY_RECORD_INCOMING_CALLS, true);
boolean recordOutgoingCalls = sharedPreferences.getBoolean (AppEnvr.SP_KEY_RECORD_OUTGOING_CALLS, true);
if (!recordIncomingCalls && !recordOutgoingCalls) {
try {
stopSelf ();
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
}
};
private final TelephonyManagerPhoneStateReceiver mTelephonyManagerPhoneStateReceiver = new TelephonyManagerPhoneStateReceiver ();
private NotificationManager mNotificationManager = null;
@RequiresApi (api = Build.VERSION_CODES.O)
private NotificationChannel mNotificationChannel = null;
private PowerManager mPowerManager = null;
private PowerManager.WakeLock mWakeLock = null;
private SharedPreferences mSharedPreferences = null;

@Override
public IBinder onBind (Intent intent) {
return null;
}

@Override
public int onStartCommand (Intent intent, int flags, int startId) {
super.onStartCommand (intent, flags, startId);
LOGD (TAG, "Service start command");
return START_STICKY_COMPATIBILITY;
}

@Override
public void onCreate () {
super.onCreate ();
LOGD (TAG, "Service create");
sIsServiceRunning = true;
try {
mNotificationManager = (NotificationManager) getSystemService (NOTIFICATION_SERVICE);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
if (mNotificationManager != null) {
CharSequence contentTitle = "Running...", contentText = getString (R.string.app_name) + " is active.";
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {
try {
mNotificationChannel = new NotificationChannel (getString (R.string.service) + "-" + FOREGROUND_NOTIFICATION_ID, getString (R.string.service), NotificationManager.IMPORTANCE_NONE);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
if (mNotificationChannel != null) {
try {
mNotificationManager.createNotificationChannel (mNotificationChannel);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
Icon logoIcon = Icon.createWithResource (this, R.drawable.ic_stat_name);
Icon largeIcon = Icon.createWithResource (this, R.mipmap.ic_launcher);
try {
startForeground (FOREGROUND_NOTIFICATION_ID, new Notification.Builder (this, getString (R.string.service) + "-" + FOREGROUND_NOTIFICATION_ID)
.setSmallIcon (logoIcon)
.setLargeIcon (largeIcon)
.setContentTitle (contentTitle)
.setContentText (contentText)
.build ());
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
}
} else {
Notification.Builder builder = new Notification.Builder (this);
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) {
Icon logoIcon = Icon.createWithResource (this, R.drawable.ic_stat_name);
Icon largeIcon = Icon.createWithResource (this, R.mipmap.ic_launcher);
builder.setSmallIcon (logoIcon);
builder.setLargeIcon (largeIcon);
} else {
builder.setSmallIcon (R.drawable.ic_stat_name);
}
builder.setContentTitle (contentTitle);
builder.setContentText (contentText);
builder.setOngoing (true);
try {
mNotificationManager.notify (FOREGROUND_NOTIFICATION_ID, builder.build ());
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
}
}
try {
mPowerManager = (PowerManager) getSystemService (POWER_SERVICE);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
if (mPowerManager != null) {
try {
mWakeLock = mPowerManager.newWakeLock (PowerManager.PARTIAL_WAKE_LOCK, getString (R.string.app_name));
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
if (mWakeLock != null) {
AppUtil.acquireWakeLock (mWakeLock);
}
}
try {
mSharedPreferences = getSharedPreferences (getString (R.string.app_name), Context.MODE_PRIVATE);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
if (mSharedPreferences != null) {
try {
mSharedPreferences.registerOnSharedPreferenceChangeListener (mOnSharedPreferenceChangeListener);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
}
try {
registerReceiver (mTelephonyManagerPhoneStateReceiver, new IntentFilter (TelephonyManager.ACTION_PHONE_STATE_CHANGED));
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
}

@Override
public void onDestroy () {
super.onDestroy ();
LOGD (TAG, "Service destroy");
try {
unregisterReceiver (mTelephonyManagerPhoneStateReceiver);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
if (mSharedPreferences != null) {
try {
mSharedPreferences.unregisterOnSharedPreferenceChangeListener (mOnSharedPreferenceChangeListener);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
mSharedPreferences = null;
}
if (mPowerManager != null) {
if (mWakeLock != null) {
AppUtil.releaseWakeLock (mWakeLock);
mWakeLock = null;
}
mPowerManager = null;
}
if (mNotificationManager != null) {
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {
if (mNotificationChannel != null) {
try {
stopForeground (true);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
try {
mNotificationManager.deleteNotificationChannel (mNotificationChannel.getId ());
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
mNotificationChannel = null;
}
} else {
try {
mNotificationManager.cancel (FOREGROUND_NOTIFICATION_ID);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
}
mNotificationManager = null;
}
sIsServiceRunning = false;
}
}


CallRecorderService.java
package com.black_fbird.recoder.services;

import android.Manifest;
import android.annotation.SuppressLint;
import android.app.Notification;
import android.app.NotificationChannel;
import android.app.NotificationManager;
import android.app.Service;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.content.SharedPreferences;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.graphics.drawable.Icon;
import android.media.AudioManager;
import android.media.MediaRecorder;
import android.os.Build;
import android.os.IBinder;
import android.os.VibrationEffect;
import android.os.Vibrator;
import android.telephony.TelephonyManager;

import androidx.annotation.Nullable;
import androidx.annotation.RequiresApi;
import androidx.annotation.RequiresPermission;
import androidx.core.content.ContextCompat;
import androidx.preference.PreferenceManager;

import com.black_fbird.recoder.R;
import com.black_fbird.recoder.config.AppConfig;
import com.black_fbird.recoder.config.CallRecorderConfig;
import com.black_fbird.recoder.envr.AppEnvr;
import com.black_fbird.recoder.models.CallObject;

import java.io.File;
import java.util.Date;

import io.realm.Realm;

import static com.black_fbird.recoder.utils.LogUtils.LOGD;
import static com.black_fbird.recoder.utils.LogUtils.LOGE;
import static com.black_fbird.recoder.utils.LogUtils.LOGI;
import static com.black_fbird.recoder.utils.LogUtils.LOGW;

/**
* The type Call recorder service.
*/
public class CallRecorderService extends Service {
private static final String TAG = CallRecorderService.class.getSimpleName ();
private static final int FOREGROUND_NOTIFICATION_ID = 2;
/**
* The constant sIsServiceRunning.
*/
public static boolean sIsServiceRunning = false;
private final MediaRecorder.OnInfoListener mMediaRecorderOnInfoListener = (mr, what, extra) -> {
LOGD (TAG, "Media recorder info");
switch (what) {
case MediaRecorder.MEDIA_RECORDER_INFO_UNKNOWN:
LOGI (TAG, "Media recorder info: Unknown");
break;
case MediaRecorder.MEDIA_RECORDER_INFO_MAX_DURATION_REACHED:
LOGI (TAG, "Media recorder info: Max duration reached");
break;
case MediaRecorder.MEDIA_RECORDER_INFO_MAX_FILESIZE_REACHED:
LOGI (TAG, "Media recorder info: Max filesize reached");
break;
case MediaRecorder.MEDIA_RECORDER_INFO_MAX_FILESIZE_APPROACHING:
LOGI (TAG, "Media recorder info: Max filesize approaching");
break;
case MediaRecorder.MEDIA_RECORDER_INFO_NEXT_OUTPUT_FILE_STARTED:
LOGI (TAG, "Media recorder info: Next output file started");
break;
}
LOGD (TAG, "Media recorder info extra: " + extra);
};
private final MediaRecorder.OnErrorListener mMediaRecorderOnErrorListener = (mr, what, extra) -> {
LOGD (TAG, "Media recorder error");
switch (what) {
case MediaRecorder.MEDIA_RECORDER_ERROR_UNKNOWN:
LOGW (TAG, "Media recorder error: Unknown");
break;
case MediaRecorder.MEDIA_ERROR_SERVER_DIED:
LOGW (TAG, "Media error: Server died");
break;
}
LOGD (TAG, "Media recorder error extra: " + extra);
};
private Realm mRealm = null;
private NotificationManager mNotificationManager = null;
@RequiresApi (api = Build.VERSION_CODES.O)
private NotificationChannel mNotificationChannel = null;
@RequiresPermission (Manifest.permission.READ_PHONE_STATE)
private TelephonyManager mTelephonyManager = null;
@RequiresPermission (Manifest.permission.VIBRATE)
private Vibrator mVibrator = null;
@RequiresPermission (Manifest.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS)
private AudioManager mAudioManager = null;
private SharedPreferences mPreferenceManagerSharedPreferences = null;
private boolean mIsIncoming = false;
private boolean mIsOutgoing = false;
private String mPhoneStateIncomingNumber = null;
@RequiresPermission (Manifest.permission.RECORD_AUDIO)
private MediaRecorder mMediaRecorder = null;
private boolean mVibrate = true, mTurnOnSpeaker = false, mMaxUpVolume = true;
private int mVoiceCallStreamVolume = -1;
private CallObject mIncomingCallObject = null;
private CallObject mOutgoingCallObject = null;
private boolean mFavourit = false;

@Override
public IBinder onBind (Intent intent) {
return null;
}

@Override
public int onStartCommand (Intent intent, int flags, int startId) {
super.onStartCommand (intent, flags, startId);
LOGD (TAG, "Service start command");
if (intent != null) {
try {
mPreferenceManagerSharedPreferences = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences (this);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
if (intent.hasExtra (AppEnvr.INTENT_ACTION_INCOMING_CALL)) {
mIsIncoming = intent.getBooleanExtra (AppEnvr.INTENT_ACTION_INCOMING_CALL, false);
LOGE (TAG, "mIsIncoming " + mIsIncoming);
}
if (intent.hasExtra (AppEnvr.INTENT_ACTION_OUTGOING_CALL)) {
mIsOutgoing = intent.getBooleanExtra (AppEnvr.INTENT_ACTION_OUTGOING_CALL, false);
LOGE (TAG, "mIsOutgoing " + mIsOutgoing);
}
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.Q) {
} else {
if (intent.hasExtra (TelephonyManager.EXTRA_INCOMING_NUMBER)) {
mPhoneStateIncomingNumber = intent.getStringExtra (TelephonyManager.EXTRA_INCOMING_NUMBER);
LOGE (TAG, "mPhoneStateIncomingNumber " + mPhoneStateIncomingNumber);
Realm realmf = null;
try {
realmf = Realm.getDefaultInstance ();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace ();
}
if (realmf != null && !realmf.isClosed ()) {
try {
realmf.beginTransaction ();
CallObject object = realmf.where (CallObject.class)
.equalTo ("mPhoneNumber", mPhoneStateIncomingNumber)
.findFirst ();
if (object != null) {
mFavourit = object.isFavourit ();
realmf.commitTransaction ();
} else {
realmf.cancelTransaction ();
}
realmf.close ();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace ();
}
}
if (!mPhoneStateIncomingNumber.trim ().isEmpty ()) {
LOGI (TAG, "Phone state incoming number: " + mPhoneStateIncomingNumber);
}
}
}
if (mIsIncoming || mIsOutgoing) {
if (ContextCompat.checkSelfPermission (this, Manifest.permission.RECORD_AUDIO) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
int audioSource = CallRecorderConfig.CALL_RECORDER_DEFAULT_AUDIO_SOURCE;
int outputFormat = CallRecorderConfig.CALL_RECORDER_DEFAULT_OUTPUT_FORMAT;
int audioEncoder = CallRecorderConfig.CALL_RECORDER_DEFAULT_AUDIO_ENCODER;
LOGE (TAG, "beginRecorder");
beginRecorder (audioSource, outputFormat, audioEncoder);
} else {
try {
LOGE (TAG, "stopSelf() 1");
stopSelf ();
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
}
} else {
try {
LOGE (TAG, "stopSelf() 2");
stopSelf ();
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
}
}
return START_STICKY_COMPATIBILITY;
}

@Override
public void onCreate () {
super.onCreate ();
LOGD (TAG, "Service create");
sIsServiceRunning = true;
try {
mRealm = Realm.getDefaultInstance ();
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
try {
mNotificationManager = (NotificationManager) getSystemService (Context.NOTIFICATION_SERVICE);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
if (mNotificationManager != null) {
CharSequence contentTitle = "Recording...", contentText = "Call recording is currently in progress.";
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {
try {
mNotificationChannel = new NotificationChannel (getString (R.string.service) + "-" + FOREGROUND_NOTIFICATION_ID, getString (R.string.service), NotificationManager.IMPORTANCE_NONE);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
if (mNotificationChannel != null) {
try {
mNotificationManager.createNotificationChannel (mNotificationChannel);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
Icon logoIcon = Icon.createWithResource (this, R.drawable.ic_stat_name);
Icon largeIcon = Icon.createWithResource (this, R.mipmap.ic_launcher);
try {
startForeground (FOREGROUND_NOTIFICATION_ID, new Notification.Builder (this, getString (R.string.service) + "-" + FOREGROUND_NOTIFICATION_ID)
.setSmallIcon (logoIcon)
.setLargeIcon (largeIcon)
.setContentTitle (contentTitle)
.setContentText (contentText)
.build ());
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
}
} else {
Notification.Builder builder = new Notification.Builder (this);
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) {
Icon logoIcon = Icon.createWithResource (this, R.drawable.ic_stat_name);
Icon largeIcon = Icon.createWithResource (this, R.mipmap.ic_launcher);
builder.setSmallIcon (logoIcon);
builder.setLargeIcon (largeIcon);
} else {
builder.setSmallIcon (R.drawable.ic_stat_name);
}
builder.setContentTitle (contentTitle);
builder.setContentText (contentText);
builder.setOngoing (true);
try {
mNotificationManager.notify (FOREGROUND_NOTIFICATION_ID, builder.build ());
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
}
}
if (ContextCompat.checkSelfPermission (this, Manifest.permission.READ_PHONE_STATE) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
try {
mTelephonyManager = (TelephonyManager) getSystemService (Context.TELEPHONY_SERVICE);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
}
if (ContextCompat.checkSelfPermission (this, Manifest.permission.VIBRATE) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
try {
mVibrator = (Vibrator) getSystemService (Context.VIBRATOR_SERVICE);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
}
if (ContextCompat.checkSelfPermission (this, Manifest.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
try {
mAudioManager = (AudioManager) getSystemService (Context.AUDIO_SERVICE);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
}
}

@Override
public void onDestroy () {
if (ContextCompat.checkSelfPermission (this, Manifest.permission.RECORD_AUDIO) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
endRecorder ();
}
if (mPhoneStateIncomingNumber != null) {
mPhoneStateIncomingNumber = null;
}
if (mIsOutgoing) {
mIsOutgoing = false;
}
if (mIsIncoming) {
mIsIncoming = false;
}
if (mPreferenceManagerSharedPreferences != null) {
mPreferenceManagerSharedPreferences = null;
}
super.onDestroy ();
LOGD (TAG, "Service destroy");
if (mAudioManager != null) {
mAudioManager = null;
}
if (mVibrator != null) {
mVibrator = null;
}
if (mTelephonyManager != null) {
mTelephonyManager = null;
}
if (mNotificationManager != null) {
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {
if (mNotificationChannel != null) {
try {
stopForeground (true);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
try {
mNotificationManager.deleteNotificationChannel (mNotificationChannel.getId ());
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
mNotificationChannel = null;
}
} else {
try {
mNotificationManager.cancel (FOREGROUND_NOTIFICATION_ID);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
}
mNotificationManager = null;
}
if (mRealm != null) {
if (!mRealm.isClosed ()) {
try {
mRealm.close ();
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
}
mRealm = null;
}
sIsServiceRunning = false;
}

private boolean prepare () {
if (mMediaRecorder != null) {
LOGD (TAG, "Trying to prepare media recorder...");
try {
mMediaRecorder.prepare ();
LOGI (TAG, "Prepare OK");
return true;
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, "Exception while trying to prepare media recorder");
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
} else {
LOGW (TAG, "Cannot prepare media recorder when it is null");
}
return false;
}

private boolean start () {
if (mMediaRecorder != null) {
LOGD (TAG, "Trying to start media recorder...");
try {
mMediaRecorder.start ();
LOGI (TAG, "Start OK");
return true;
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, "Exception while trying to prepare media recorder");
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
} else {
LOGW (TAG, "Cannot start media recorder when it is null");
}
return false;
}

@RequiresApi (api = Build.VERSION_CODES.N)
private boolean resume () {
if (mMediaRecorder != null) {
LOGD (TAG, "Trying to resume media recorder...");
try {
mMediaRecorder.resume ();
LOGI (TAG, "Resume OK");
return true;
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, "Exception while trying to resume media recorder");
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
} else {
LOGW (TAG, "Cannot resume media recorder when it is null");
}
return false;
}

@RequiresApi (api = Build.VERSION_CODES.N)
private boolean pause () {
if (mMediaRecorder != null) {
LOGD (TAG, "Trying to pause media recorder...");
try {
mMediaRecorder.pause ();
LOGI (TAG, "Pause OK");
return true;
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, "Exception while trying to pause media recorder");
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
} else {
LOGW (TAG, "Cannot pause media recorder when it is null");
}
return false;
}

private boolean stop () {
if (mMediaRecorder != null) {
LOGD (TAG, "Trying to stop media recorder...");
try {
mMediaRecorder.stop ();
LOGI (TAG, "Stop OK");
return true;
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, "Exception while trying to stop media recorder");
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
} else {
LOGW (TAG, "Cannot stop media recorder when it is null");
}
return false;
}

private boolean reset () {
if (mMediaRecorder != null) {
LOGD (TAG, "Trying to reset media recorder...");
try {
mMediaRecorder.reset ();
LOGI (TAG, "Reset OK");
return true;
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, "Exception while trying to reset media recorder");
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
} else {
LOGW (TAG, "Cannot reset media recorder when it is null");
}
return false;
}

private boolean release () {
if (mMediaRecorder != null) {
LOGD (TAG, "Trying to release media recorder...");
try {
mMediaRecorder.release ();
LOGI (TAG, "Release OK");
return true;
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, "Exception while trying to release media recorder");
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
} else {
LOGW (TAG, "Cannot release media recorder when it is null");
}
return false;
}

/**
* Begin recorder.
*
* @param audioSource the audio source
* @param outputFormat the output format
* @param audioEncoder the audio encoder
*/
@SuppressLint ("HardwareIds")
@RequiresPermission (Manifest.permission.RECORD_AUDIO)
public void beginRecorder (@Nullable Integer audioSource, @Nullable Integer outputFormat, @Nullable Integer audioEncoder) {
if (mMediaRecorder != null) {
return;
}
long beginTimestamp = new Date ().getTime ();
if (mPreferenceManagerSharedPreferences != null) {
if (audioSource == null) {
audioSource = Integer.valueOf (mPreferenceManagerSharedPreferences.getString (AppEnvr.FM_SP_AUDIO_SOURCE,
String.valueOf (CallRecorderConfig.CALL_RECORDER_DEFAULT_AUDIO_SOURCE)));
}
if (outputFormat == null) {
outputFormat = Integer.valueOf (mPreferenceManagerSharedPreferences.getString (AppEnvr.FM_SP_OUTPUT_FORMAT,
String.valueOf (CallRecorderConfig.CALL_RECORDER_DEFAULT_OUTPUT_FORMAT)));
}
if (audioEncoder == null) {
audioEncoder = Integer.valueOf (mPreferenceManagerSharedPreferences.getString (AppEnvr.FM_SP_AUDIO_ENCODER,
String.valueOf (CallRecorderConfig.CALL_RECORDER_DEFAULT_AUDIO_ENCODER)));
}
mVibrate = mPreferenceManagerSharedPreferences.getBoolean (AppEnvr.FM_SP_VIBRATE, true);
mTurnOnSpeaker = mPreferenceManagerSharedPreferences.getBoolean (AppEnvr.FM_SP_TURN_ON_SPEAKER, false);
mMaxUpVolume = mPreferenceManagerSharedPreferences.getBoolean (AppEnvr.FM_SP_MAX_UP_VOLUME, true);
}
if (mMaxUpVolume) {
if (mAudioManager != null) {
try {
mVoiceCallStreamVolume = mAudioManager.getStreamVolume (AudioManager.STREAM_VOICE_CALL);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
}
}
if (audioSource == null) {
audioSource = CallRecorderConfig.CALL_RECORDER_DEFAULT_AUDIO_SOURCE;
}
if (outputFormat == null) {
outputFormat = CallRecorderConfig.CALL_RECORDER_DEFAULT_OUTPUT_FORMAT;
}
if (audioEncoder == null) {
audioEncoder = CallRecorderConfig.CALL_RECORDER_DEFAULT_AUDIO_ENCODER;
}
String type = "-";
if (mIsIncoming) {
type = "-I--";
}
if (mIsOutgoing) {
type = "--0-";
}
String valueExternal = getResources ().getStringArray (R.array.records_output_location_entry_values)[ 0 ];
String valueInternal = getResources ().getStringArray (R.array.records_output_location_entry_values)[ 1 ];
String recordsOutputDirectoryPath = null;
if (mPreferenceManagerSharedPreferences != null) {
if (mPreferenceManagerSharedPreferences.contains (AppEnvr.FM_SP_KEY_RECORDS_OUTPUT_LOCATION)) {
String recordsOutputLocation = mPreferenceManagerSharedPreferences.getString (AppEnvr.FM_SP_KEY_RECORDS_OUTPUT_LOCATION, valueExternal);
if (recordsOutputLocation.equals (valueExternal)) {
recordsOutputDirectoryPath = AppEnvr.sExternalFilesDirPathMemory;
}
if (recordsOutputLocation.equals (valueInternal)) {
recordsOutputDirectoryPath = AppEnvr.sFilesDirPathMemory;
}
}
}
if (recordsOutputDirectoryPath == null) {
recordsOutputDirectoryPath = AppEnvr.sExternalFilesDirPathMemory;
}
String outputFilePath = recordsOutputDirectoryPath + File.separator + mPhoneStateIncomingNumber + type + beginTimestamp;
LOGE (TAG, "outputFilePath " + outputFilePath);
try {
mMediaRecorder = new MediaRecorder ();
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
if (mMediaRecorder == null) {
try {
LOGE (TAG, "stopSelf() 3");
stopSelf ();
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
return;
}
mMediaRecorder.setOnInfoListener (mMediaRecorderOnInfoListener);
mMediaRecorder.setOnErrorListener (mMediaRecorderOnErrorListener);
mMediaRecorder.setAudioSource (audioSource);
mMediaRecorder.setOutputFormat (outputFormat);
mMediaRecorder.setAudioEncoder (audioEncoder);
mMediaRecorder.setOutputFile (outputFilePath);
boolean prepare = prepare ();
boolean start = start ();
boolean succeed = prepare && start;
if (!succeed) {
if (!prepare) {
LOGW (TAG, "Media recorder (telephony) has prepare exception");
}
if (!start) {
LOGW (TAG, "Media recorder (telephony) has start exception");
}
for (int otherAudioSource : CallRecorderConfig.getAudioSources ()) {
if (otherAudioSource == audioSource) {
continue;
}
audioSource = otherAudioSource;
reset ();
mMediaRecorder.setOnInfoListener (mMediaRecorderOnInfoListener);
mMediaRecorder.setOnErrorListener (mMediaRecorderOnErrorListener);
mMediaRecorder.setAudioSource (audioSource);
mMediaRecorder.setOutputFormat (outputFormat);
mMediaRecorder.setAudioEncoder (audioEncoder);
mMediaRecorder.setOutputFile (outputFilePath);
boolean otherPrepare = prepare ();
boolean otherStart = start ();
if (otherPrepare && otherStart) {
succeed = true;
break;
} else {
if (!otherPrepare) {
LOGW (TAG, "Media recorder (telephony) has other prepare exception");
}
if (!otherStart) {
LOGW (TAG, "Media recorder (telephony) has other start exception");
}
}
}
}
if (!succeed) {
try {
LOGE (TAG, "stopSelf() 4");
stopSelf ();
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
return;
}
if (mVibrate) {
if (ContextCompat.checkSelfPermission (this, Manifest.permission.VIBRATE) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
if (mVibrator != null) {
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {
try {
mVibrator.vibrate (VibrationEffect.createOneShot (AppConfig.BEGIN_RECORDER_VIBE_TIME, VibrationEffect.DEFAULT_AMPLITUDE));
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
} else {
try {
mVibrator.vibrate (AppConfig.BEGIN_RECORDER_VIBE_TIME);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
}
}
}
}
if (ContextCompat.checkSelfPermission (this, Manifest.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
if (mAudioManager != null) {
if (mTurnOnSpeaker) {
try {
if (!mAudioManager.isSpeakerphoneOn ()) {
mAudioManager.setSpeakerphoneOn (true);
}
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
}
if (mMaxUpVolume) {
if (mVoiceCallStreamVolume != -1) {
try {
mAudioManager.setStreamVolume (AudioManager.STREAM_VOICE_CALL, mAudioManager.getStreamMaxVolume (AudioManager.STREAM_VOICE_CALL), 0);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
}
}
}
}
String simSerialNumber = null;
String simOperator = null;
String simOperatorName = null;
String simCountryIso = null;
String networkOperator = null;
String networkOperatorName = null;
String networkCountryIso = null;
TelephonyManager telephonyManager = null;
try {
telephonyManager = (TelephonyManager) getSystemService (TELEPHONY_SERVICE);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
if (telephonyManager != null) {
try {
simSerialNumber = telephonyManager.getSimSerialNumber ();
LOGI (TAG, "SIM Serial Number: " + simSerialNumber);
simOperator = telephonyManager.getSimOperator ();
simOperatorName = telephonyManager.getSimOperatorName ();
simCountryIso = telephonyManager.getSimCountryIso ();
LOGI (TAG, "SIM Operator: " + simOperator);
LOGI (TAG, "SIM Operator Name: " + simOperatorName);
LOGI (TAG, "SIM Country ISO: " + simCountryIso);
networkOperator = telephonyManager.getNetworkOperator ();
networkOperatorName = telephonyManager.getNetworkOperatorName ();
networkCountryIso = telephonyManager.getNetworkCountryIso ();
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
}
if (mRealm != null && !mRealm.isClosed ()) {
final String finalSimSerialNumber = simSerialNumber;
final String finalSimOperator = simOperator;
final String finalSimOperatorName = simOperatorName;
final String finalSimCountryIso = simCountryIso;
final String finalNetworkOperator = networkOperator;
final String finalNetworkOperatorName = networkOperatorName;
final String finalNetworkCountryIso = networkCountryIso;
final int finalAudioSource = audioSource;
final int finalOutputFormat = outputFormat;
final int finalAudioEncoder = audioEncoder;
final String finalOutputFilePath = outputFilePath;
try {
if (mIsIncoming) {
mRealm.executeTransaction (realm -> {
mIncomingCallObject = realm.createObject (CallObject.class);
LOGE (TAG, "inc mPhoneStateIncomingNumber " + mPhoneStateIncomingNumber);
LOGE (TAG, "inc beginTimestamp" + beginTimestamp);
if (mIncomingCallObject != null) {
mIncomingCallObject.setPhoneNumber (mPhoneStateIncomingNumber);
mIncomingCallObject.setBeginTimestamp (beginTimestamp);
mIncomingCallObject.setSimOperator (finalSimOperator);
mIncomingCallObject.setSimSerialNumber (finalSimSerialNumber);
mIncomingCallObject.setSimOperatorName (finalSimOperatorName);
mIncomingCallObject.setSimCountryIso (finalSimCountryIso);
mIncomingCallObject.setNetworkOperator (finalNetworkOperator);
mIncomingCallObject.setNetworkOperatorName (finalNetworkOperatorName);
mIncomingCallObject.setNetworkCountryIso (finalNetworkCountryIso);
mIncomingCallObject.setAudioSource (finalAudioSource);
mIncomingCallObject.setOutputFormat (finalOutputFormat);
mIncomingCallObject.setAudioEncoder (finalAudioEncoder);
mIncomingCallObject.setOutputFile (finalOutputFilePath);
mIncomingCallObject.setType ("incoming");
mIncomingCallObject.setFavourit (mFavourit);
}
});
}
if (mIsOutgoing) {
mRealm.executeTransaction (realm -> {
mOutgoingCallObject = realm.createObject (CallObject.class);
LOGE (TAG, "out mPhoneStateIncomingNumber " + mPhoneStateIncomingNumber);
LOGE (TAG, "out beginTimestamp" + beginTimestamp);
if (mOutgoingCallObject != null) {
mOutgoingCallObject.setPhoneNumber (mPhoneStateIncomingNumber);
mOutgoingCallObject.setBeginTimestamp (beginTimestamp);
mOutgoingCallObject.setAudioSource (finalAudioSource);
mOutgoingCallObject.setSimSerialNumber (finalSimSerialNumber);
mOutgoingCallObject.setSimOperator (finalSimOperator);
mOutgoingCallObject.setSimOperatorName (finalSimOperatorName);
mOutgoingCallObject.setSimCountryIso (finalSimCountryIso);
mOutgoingCallObject.setNetworkOperator (finalNetworkOperator);
mOutgoingCallObject.setNetworkOperatorName (finalNetworkOperatorName);
mOutgoingCallObject.setNetworkCountryIso (finalNetworkCountryIso);
mOutgoingCallObject.setOutputFormat (finalOutputFormat);
mOutgoingCallObject.setAudioEncoder (finalAudioEncoder);
mOutgoingCallObject.setOutputFile (finalOutputFilePath);
mOutgoingCallObject.setType ("outgoing");
mOutgoingCallObject.setFavourit (mFavourit);
}
});
}
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
}
}

/**
* End recorder.
*/
@SuppressLint ("HardwareIds")
@RequiresPermission (Manifest.permission.RECORD_AUDIO)
public void endRecorder () {
if (mMediaRecorder == null) {
return;
}
long endTimestamp = new Date ().getTime ();
if (ContextCompat.checkSelfPermission (this, Manifest.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
if (mAudioManager != null) {
if (mTurnOnSpeaker) {
try {
if (mAudioManager.isSpeakerphoneOn ()) {
mAudioManager.setSpeakerphoneOn (false);
}
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
}
if (mMaxUpVolume) {
if (mVoiceCallStreamVolume != -1) {
try {
mAudioManager.setStreamVolume (AudioManager.STREAM_VOICE_CALL, mVoiceCallStreamVolume, 0);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
}
}
}
}
if (mVibrate) {
if (ContextCompat.checkSelfPermission (this, Manifest.permission.VIBRATE) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
if (mVibrator != null) {
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {
try {
mVibrator.vibrate (VibrationEffect.createOneShot (AppConfig.END_RECORDER_VIBE_TIME, VibrationEffect.DEFAULT_AMPLITUDE));
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
} else {
try {
mVibrator.vibrate (AppConfig.END_RECORDER_VIBE_TIME);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
}
}
}
}
boolean stop = stop (), reset = reset (), release = release ();
if (!stop || !reset || !release) {
if (!stop) {
LOGW (TAG, "Media recorder (telephony) has stop exception");
}
if (!reset) {
LOGW (TAG, "Media recorder (telephony) has reset exception");
}
if (!release) {
LOGW (TAG, "Media recorder (telephony) has release exception");
}
}
mMediaRecorder = null;
if (mVoiceCallStreamVolume != -1) {
mVoiceCallStreamVolume = -1;
}
if (!mMaxUpVolume) {
mMaxUpVolume = true;
}
if (mTurnOnSpeaker) {
mTurnOnSpeaker = false;
}
if (!mVibrate) {
mVibrate = true;
}
if (mRealm != null && !mRealm.isClosed ()) {
try {
if (mIncomingCallObject != null) {
LOGE (TAG, "inc endTimestamp" + endTimestamp);
mRealm.executeTransaction (realm -> mIncomingCallObject.setEndTimestamp (endTimestamp));
mIncomingCallObject = null;
}
if (mOutgoingCallObject != null) {
LOGE (TAG, "out endTimestamp" + endTimestamp);
mRealm.executeTransaction (realm -> mOutgoingCallObject.setEndTimestamp (endTimestamp));
mOutgoingCallObject = null;
}
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
}
}
}
 

 

wmaraci
reklam

SinanSS SinanSS WM Aracı Kullanıcı
 • Üyelik 15.11.2019
 • Yaş/Cinsiyet 22 / E
 • Meslek Back-End Developer
 • Konum İzmir
 • Ad Soyad S** S**
 • Mesajlar 84
 • Beğeniler 24 / 16
 • Ticaret 0, (%0)
MainService.java yı şu şekilde değiştirip denermisiniz?
package com.black_fbird.recoder.services;

import android.app.Notification;
import android.app.NotificationChannel;
import android.app.NotificationManager;
import android.app.Service;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.content.IntentFilter;
import android.content.SharedPreferences;
import android.graphics.drawable.Icon;
import android.os.Build;
import android.os.IBinder;
import android.os.PowerManager;
import android.telephony.TelephonyManager;

import androidx.annotation.RequiresApi;

import com.black_fbird.recoder.R;
import com.black_fbird.recoder.envr.AppEnvr;
import com.black_fbird.recoder.receivers.TelephonyManagerPhoneStateReceiver;
import com.black_fbird.recoder.utils.AppUtil;

import static com.black_fbird.recoder.utils.LogUtils.LOGD;
import static com.black_fbird.recoder.utils.LogUtils.LOGE;

/**
* The type Main service.
*/
public class MainService extends Service {
private static final String TAG = MainService.class.getSimpleName ();
private static final int FOREGROUND_NOTIFICATION_ID = 1;
/**
* The constant sIsServiceRunning.
*/
public static boolean sIsServiceRunning = false;
private final SharedPreferences.OnSharedPreferenceChangeListener mOnSharedPreferenceChangeListener = (sharedPreferences, s) -> {
if (sharedPreferences == null || s == null) {
return;
}
LOGD (TAG, "Shared preference change listener - Shared preference changed");
if (s.equals (AppEnvr.SP_KEY_RECORD_INCOMING_CALLS)) {
if (!sharedPreferences.contains (AppEnvr.SP_KEY_RECORD_INCOMING_CALLS)) {
SharedPreferences.Editor editor = sharedPreferences.edit ();
editor.putBoolean (AppEnvr.SP_KEY_RECORD_INCOMING_CALLS, true);
editor.apply ();
}
}
if (s.equals (AppEnvr.SP_KEY_RECORD_OUTGOING_CALLS)) {
if (!sharedPreferences.contains (AppEnvr.SP_KEY_RECORD_OUTGOING_CALLS)) {
SharedPreferences.Editor editor = sharedPreferences.edit ();
editor.putBoolean (AppEnvr.SP_KEY_RECORD_OUTGOING_CALLS, true);
editor.apply ();
}
}
boolean recordIncomingCalls = sharedPreferences.getBoolean (AppEnvr.SP_KEY_RECORD_INCOMING_CALLS, true);
boolean recordOutgoingCalls = sharedPreferences.getBoolean (AppEnvr.SP_KEY_RECORD_OUTGOING_CALLS, true);
if (!recordIncomingCalls && !recordOutgoingCalls) {
try {
stopSelf ();
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
}
};
private final TelephonyManagerPhoneStateReceiver mTelephonyManagerPhoneStateReceiver = new TelephonyManagerPhoneStateReceiver ();
private NotificationManager mNotificationManager = null;
@RequiresApi (api = Build.VERSION_CODES.O)
private NotificationChannel mNotificationChannel = null;
private PowerManager mPowerManager = null;
private PowerManager.WakeLock mWakeLock = null;
private SharedPreferences mSharedPreferences = null;

@Override
public IBinder onBind (Intent intent) {
return null;
}

@Override
public int onStartCommand (Intent intent, int flags, int startId) {
super.onStartCommand (intent, flags, startId);
LOGD (TAG, "Service start command");
return START_STICKY_COMPATIBILITY;
}

@Override
public void onCreate () {
super.onCreate ();
LOGD (TAG, "Service create");
sIsServiceRunning = true;
try {
mNotificationManager = (NotificationManager) getSystemService (NOTIFICATION_SERVICE);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}

try {
mPowerManager = (PowerManager) getSystemService (POWER_SERVICE);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
if (mPowerManager != null) {
try {
mWakeLock = mPowerManager.newWakeLock (PowerManager.PARTIAL_WAKE_LOCK, getString (R.string.app_name));
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
if (mWakeLock != null) {
AppUtil.acquireWakeLock (mWakeLock);
}
}
try {
mSharedPreferences = getSharedPreferences (getString (R.string.app_name), Context.MODE_PRIVATE);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
if (mSharedPreferences != null) {
try {
mSharedPreferences.registerOnSharedPreferenceChangeListener (mOnSharedPreferenceChangeListener);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
}
try {
registerReceiver (mTelephonyManagerPhoneStateReceiver, new IntentFilter (TelephonyManager.ACTION_PHONE_STATE_CHANGED));
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
}

@Override
public void onDestroy () {
super.onDestroy ();
LOGD (TAG, "Service destroy");
try {
unregisterReceiver (mTelephonyManagerPhoneStateReceiver);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
if (mSharedPreferences != null) {
try {
mSharedPreferences.unregisterOnSharedPreferenceChangeListener (mOnSharedPreferenceChangeListener);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
mSharedPreferences = null;
}
if (mPowerManager != null) {
if (mWakeLock != null) {
AppUtil.releaseWakeLock (mWakeLock);
mWakeLock = null;
}
mPowerManager = null;
}
if (mNotificationManager != null) {
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {
if (mNotificationChannel != null) {
try {
stopForeground (true);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
try {
mNotificationManager.deleteNotificationChannel (mNotificationChannel.getId ());
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
mNotificationChannel = null;
}
} else {
try {
mNotificationManager.cancel (FOREGROUND_NOTIFICATION_ID);
} catch (Exception e) {
LOGE (TAG, e.getMessage ());
LOGE (TAG, e.toString ());
e.printStackTrace ();
}
}
mNotificationManager = null;
}
sIsServiceRunning = false;
}
}
 

 

akblk akblk WM Aracı Kullanıcı
 • Üyelik 18.07.2017
 • Yaş/Cinsiyet 23 / E
 • Meslek webmaster
 • Konum İstanbul Avrupa
 • Ad Soyad Y** A**
 • Mesajlar 219
 • Beğeniler 24 / 12
 • Ticaret 0, (%0)
değiştirip denedim istediğim gibi o bildirim kısmı kalktı ama uygulama hemen kendi kendine kapanıyor
 

 

SinanSS SinanSS WM Aracı Kullanıcı
 • Üyelik 15.11.2019
 • Yaş/Cinsiyet 22 / E
 • Meslek Back-End Developer
 • Konum İzmir
 • Ad Soyad S** S**
 • Mesajlar 84
 • Beğeniler 24 / 16
 • Ticaret 0, (%0)
Konsol da hata çıkıyor mu?
 

 

wmaraci
wmaraci

akblk akblk WM Aracı Kullanıcı
 • Üyelik 18.07.2017
 • Yaş/Cinsiyet 23 / E
 • Meslek webmaster
 • Konum İstanbul Avrupa
 • Ad Soyad Y** A**
 • Mesajlar 219
 • Beğeniler 24 / 12
 • Ticaret 0, (%0)
hayır hata çıkmıyor
 

 

wmaraci
Konuyu toplam 1 kişi okuyor. (0 kullanıcı ve 1 misafir)
Site Ayarları
 • Tema Seçeneği
 • Site Sesleri
 • Bildirimler
 • Özel Mesaj Al