Mart 2020'den günümüze kadar, pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve İşyeri Hemşireliği eğitimlerine dair alınan yeni karar, sektörde dikkat çekici gelişmelere neden oldu.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile birlikte İSG eğitimleri artık yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.

Burada asıl soru ise, İSG Kursu olmayan illerdeki adaylar nasıl eğitim alacak?

İçinde bulunduğumuz bu ekonomik sıkışıklık döneminde, sadece büyük şehirlerde isg kurslarının olması, diğer illerdeki binlerce İSG Profesyoneli adayının bu imkana ulaşmasını engeller nitelikte.