2023- 2024 Eğitim Öğretim Yılında Görev Almak İsteyen Kadrolu (MEB Örgün Eğitim- Kurum Dışı) / Kadrosuz / Ücretli Usta Öğretici Başvuru İlanıdır.

 

11 Nisan 2018 tarih ve 30388 Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda kurumumuza 2023 / 2024 Eğitim Öğretim Yılında açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere EK-2 ücretli usta öğretici başvuru değerlendirme formuna esas belgeler ile kadrosuz ücretli usta öğretici talepleri alınacaktır.

 

Başvuru işlemleri aşağıda belirtilen başvuru takvimi doğrultusunda ve aşağıda belirtilen başvuru belgeleri ile açıklamalar doğrultusunda e-yaygın ( https://e-yaygin.meb.gov.tr ) sistemi üzerinden E-DEVLET şifresi ile başvuru yapacak kişilerin kendisi tarafından yapılacaktır. Kurumumuzda elden başvuru alınmayacaktır. İlanen duyurulur.

 

NOT: Millî Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan kadrolu öğretmenler, diğer resmî kurumlardaki kamu görevlileri ve emekli olanların başvuruları Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü E-YAYGIN ( https://e-yaygin.meb.gov.tr) sistemi üzerinden e-devlet şifresi ile yapılması gerekmektedir. Kurumumuza evrak teslimi yapılmayacak olup, sisteme yüklenen evraklar görevlendirme olduğunda istenilecektir.

 

 

Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hususlar şunlardır:

Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2'deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir.

Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılacaktır. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.

Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralama yapılacaktır.

ç) Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmayacaktır.

d)Ücretli usta öğreticiler, bir mali yıl içerisinde 11 aydan fazla görevlendirilme yapılamayacaktır.

e) Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar öğreticiliği görevlendirmelerinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanmayacaktır.

 

Ö N E M L İ DUYURULAR 

1-Başvurular " e YAYGIN Sistemi/Başvurular ve Usta Öğretici Başvuruları" ekranı üzerinden kişinin kendisi tarafından yapılacaktır.

2-Başvuruların "ONAY İŞLEMİ" ise kurumun yetkilileri tarafından; Başvurular/Usta Öğretici Başvuru Onay modülü üzerinden yapılacaktır.

3-Başvuruların onaylanması için istenilen evrak, belge ve bilgilerin eksiksiz bir şekilde "e YAYGIN" sistemine kişinin kendisi tarafından yüklenilmesi gerekmektedir.

4-Eğitmenler, "e YAYGIN" sistemine T.C. kimlik numaraları ve -e DEVLET şifreleri ile giriş yapabileceklerdir.

5-E- YAYGIN sistemine belgelerinin tamamını yüklemeyen, eksik veya hatalı yükleyen eğitmenlerin başvuruları değerlendirilmeye alınmayıp reddedilecektir

6-Kurumumuza Usta Öğreticilik başvurusunda bulunan eğitmenlerin; başvuru durumlarını (ONAYLANDI/REDDEDİLDİ) "E YAYGIN" sistemi üzerinden kontrol etmeleri gerekmektedir.

7- Halk Eğitimi Merkezlerinde çalışılan süreler hizmet döküm çizelgesinde yer alan bilgilere göre "İş Deneyimi Bilgileri" bölümüne Yıl Yıl olacak şekilde işlenmelidir.

8-Başvuru yapılan alanda açılabilecek kursla ilgili Hayat Boyu Öğrenme Genel

Müdürlüğümüzün WEB Sitesinden  indirilecek kurs modül programı (özellikle programın "Eğitimciler" ile ilgili bölümü) incelendikten sonra usta öğretici başvurusu yapılacaktır. Kurs verebileceğinizi belirttiğiniz alan ile ilgili bir okuldan mezun değilseniz mutlaka ustalık / yeterlik belgesi istenmektedir.

9-MEB Personeli, Usta Öğretici, Kamu Personeli ve Emekli olan başvuru sahipleri bu işlemleri yapacaklardır.

10- Kurumumuzca E-YAYGIN üzerinden planlanan kurslarda eğiticilerin eklenmesi busistem üzerinden yapılacağından, e-yaygın sistemini kullanmak mecburidir. 11-E-Yaygın sisteminden yapılan başvurularda son tarih 31 Ağustos Perşembe günü saat: 23:59’a kadardır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular veya yanlış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

12-E-yaygın üzerinden yapılan başvurular ön başvuru niteliğindedir. Görev verildiğinde kurumumuza getirilmesi gereken evraklarda eksiklik veya yanlış bilgihalinde başvurugeçersiz sayılacaktır.

13-Usta öğretici görevlendirmeleri ile ilgili, usta öğretici değerlendirme formu “Ek-2” de oluşan puanlara göre İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı / Şube Müdürü başkanlığında kurulacak komisyon tarafından puan üstünlüğüne göre yapılacaktır. Onaylananların taslak sıra listesi en geç 15 Eylül 2023 günühttps://aydinhalkegitim.meb.k12.tr/ internet adresi üzerinden yayınlanacaktır.

14-Başvurular; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün ilgili yönerge ve genelgeleri doğrultusunda değerlendirilerek, sıralama yapılacaktır. Bu sıralama dikkate alınarak kurslarımız 2 Ekim 2023 tarihinden itibaren başlayacaktır.

15- Sistem daha önce görev yapmış olanların eğiticiliğini iptal ettiği için; Daha önce görevyapmış olan öğretmen, kamu görevlisi ve usta öğreticilerimiz de başvurularını yenilemelerigerekmektedir. 16- Oryantasyon eğitimi belgesi olmayanlar başvuru esnasında belirtmeleri gerekmektedir.(Oryantasyon eğitimi olmayanlara yönelik açılacak oryantasyon eğitimine kayıtlarıyapılacaktır.)

Evrak yüklemelerde tarayıcılar ile PDF dosyası yapılması tavsiye olunur.

Başvurularda hizmet yılı olarak-SGK da geçen gün hesabında MEB'de ve Özel Rehabilitasyonlarda geçen süre (360 gün 1 puan) hesaba katılacaktır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

(Görev verildikten sonra getirilecektir.)

1-Öğrenim Belgesi Fotokopisi (En Son Mezun Olunan Okulun diploma fotokopisi (Aslını da getiriniz))

2-Antrenörlük (Vizeleri alınmış) / Usta Öğreticilik Belgesi / Yeterlilik Belgesi / Sertifikalar) 3-Usta Öğretici Oryantasyon Belgesi (Belgeniz yok ise Halk Eğitim’e başvuru yapınız.)

(Eğitim Fakültesi Mezunu Ve Formasyon Eğitimi Alanlardan İstenilmemektedir.)

4-SGK Hizmet Dökümü/ (4-A/BARKODLU / E-Devlet'ten Alınabiliyor)

5-Erkek çalışanlar için askerlikle ilişkisinin olmadığına dair belge

6-Adli Sicil Kaydı- (Yakın Tarihli-E-Devlet'ten Alınabiliyor)

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Sertifikası (Varsa)

Sağlık Raporu (Herhangi bir sağlık kurumundan alınabilir)

Emekliler İçin (Emekli olduğunu gösterir belge)

MEB-Örgün Eğitim Kurumları ile diğer Resmî Kurumlarda görev yapan kamu görevlilerinin getireceği evraklar:

10.1.Görev Yeri Belgesi

10.2.Diploma

10.3.Var ise (Antrenörlük, Sertifika...gibi)

Başvurularda istenilen evrakları telli mavi dosya içerisinde sırasına göre dizerek teslim edilecektir.

Evrak teslimi kurs görevi verildiğinde yapılacaktır.

 

 

NOT: Başvuru şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı belge düzenleyerek ve aykırıbeyanda bulunarak başvuruda bulunanlar ile gerçeği gizleyerek başvuruda bulunanlarınbaşvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

Kaynaklar: https://aydinhalkegitim.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/09/01/126447/dosyalar/2023_07/31142240_usta-ogretici-duyuru-1.pdf

https://www.ismekkurs.com/usta-ogretici/

https://www.yayginegitim.net/komek-is-basvurusu/