Selamlar herkese.

$dbirlestir döngü değerine gelen satırı kopyalamak istiyorum. Her satırı ayrı ayrı değil, döngü sonundaki son değeri hep kopyalıyor.

      <?php
      foreach ($dosyalar as $dosya) {
        if ($dosya != "." && $dosya != "..") {
          $dosyaYolu = $klasor . $dosya;
          $dosyaBilgisi = pathinfo($dosyaYolu);
          $dbirlestir = $dosyaBilgisi['filename'].".".$dosyaBilgisi['extension'];
          $MB = filesize($dosyaYolu)/1024;

        // Dosya türüne göre işlemler
          if (in_array($dosyaBilgisi['extension'], ['jpg', 'jpeg', 'bmp', 'png', 'pdf', 'docx', 'xlsx', 'svg', 'webp', 'mp4'])) {
          // Dosya bilgilerini göster
            echo '<tr>';
            echo '<td><a href="?link=sil&dosya='.$dbirlestir.'&dil='.$dil.'">'.constant('DELETE').'</a></td>';
            echo '<td><a href="../../../upload/'.$dbirlestir.'" download>'.constant('DOWNLOAD').'</a></td>';
            echo '<td>'.$dbirlestir.'<br>
            <a style="cursor:pointer" onclick="coklu()">'.constant('COPY').'</a></td>';
            echo "<td>".number_format($MB,0)." MB</td>";
            echo "<td>";

            if (in_array($dosyaBilgisi['extension'], ['jpg', 'jpeg', 'bmp', 'png', 'webp'])) {
              echo "<a target='_blank' href='../../../upload/".$dbirlestir."'><img height='100' src='".$dosyaYolu."' alt='".$dosyaBilgisi['filename']."'></a>";
            } 
            if (in_array($dosyaBilgisi['extension'], ['mp4'])) {
              echo "<a target='_blank' href='../../../upload/".$dbirlestir."'><video height='100' controls src='".$dosyaYolu."'></video></a>";
            }
            echo "</td></tr>";
          }
        }
      }
      ?>
    </tbody>
  </table>
  <script>
    function copyText (text) {
     const element = document.createElement('textarea');
     element.value = text;
     document.body.appendChild(element);
     element.focus();
     element.setSelectionRange(0, element.value.length);
     document.execCommand('copy');
     document.body.removeChild(element);
   }

   function coklu() {
    alert('Dosya Adı Kopyalandı: <?php echo $dbirlestir; ?>');
    copyText("<?php echo $dbirlestir; ?>");
  }
</script>