Merhaba arkadaşlar,

Ajax ile veri güncelliyorum hepsi güzel oluyor ancak aynı sayfa da logo yüklemek için ayrı bir veri güncelle oluşturduğumda bunu yapmıyor diğer veriye geçip hata veriyor

if($_POST)
{

$site_adi = $_POST['site_adi'];
$site_aciklama = $_POST['site_aciklama'];
$site_anahtarkelime = $_POST['site_anahtarkelime'];
$site_facebook = $_POST['site_facebook'];
$site_youtube = $_POST['site_youtube'];
$site_instagram =$_POST['site_instagram'];
$site_twitter =$_POST['site_twitter'];
$site_url =$_POST['site_url'];
$site_adres =$_POST['site_adres'];


$siteayarlari=$db->prepare("UPDATE site_ayarlari SET

site_adi=:site_adi,
site_aciklama=:site_aciklama,
site_anahtarkelime=:site_anahtarkelime,
site_facebook=:site_facebook,
site_youtube=:site_youtube,
site_instagram=:site_instagram,
site_twitter=:site_twitter,
site_url=:site_url,
site_adres=:site_adres
where site_id=1
");

$update=$siteayarlari->execute(array(
'site_adi' => $site_adi,
'site_aciklama' => $site_aciklama,
'site_anahtarkelime' => $site_anahtarkelime,
'site_facebook' => $site_facebook,
'site_youtube' => $site_youtube,
'site_instagram' => $site_instagram,
'site_twitter' => $site_twitter,
'site_url' => $site_url,
'site_adres' => $site_adres

));

if($update)
{
echo "ok";
}else
{
echo "bos";
}
}


if($_POST['logoduzenle'])

{


$site_logo=$_POST['site_logo'];


$uploads_dir = '/img';

@$tmp_name = $_FILES['site_logo']['tmp_name'];
@$name = $_FILES['site_logo']['name'];

$benzersizsayi4=rand(2000,3200);
echo $refimgyol=substr($uploads_dir,1)."/".$benzersizsayi4.$name;exit;
@move_uploaded_file($tmp_name,"$uploads_dir/$benzersizsayi4$name");


}


Ajax kodu


function guncelle()
{
var guncelleme = $("#guncelleformu").serialize();

$.ajax({

type : "POST",
data : guncelleme,
url : 'nedmin/fonksiyon.php',

success : function(bilgileriguncelle)
{
if(bilgileriguncelle == "bos")
{
alert("Hata", "Lütfen Tüm Alanları Doldurunuz",'error');

}else if (bilgileriguncelle == "ok"){

sweetAlert('Basarili','Güncelleme Başarıyla Yapıldı','success');
}
}
});
}
html kodu

if (strlen($genelayar['site_logo'])>0) {?>