Merhaba arkadaşlar.
Web'de şöyle bir şey buldum. İstediğiniz text i image olarak sayfaya basabiliyoruz.
Fakat bir kısmını değiştirmek istiyorum. Script arkaplanda random renkler oluşturarak yazdığınız yazıyıda ekleyerek imaj yaratıyor.
Ben bu random renkler yerine sabit bir png arka plan olmasını istiyorum. Yani bir adresten img/foto-arkplan.png gibi.class phpTextToImage {
private $image;
/**
* Create image from text
* @param string text to convert into image
* @param string textColor
* @param string backgroundColor
* @param int font size of text
* @param int width of the image
* @param int height of the image
*/
function createImage($text, $textColor = '', $backgroundColor = '', $fontSize = 20, $imgWidth = 300, $imgHeight = 300) {
//text font path
$font = 'fonts/Bold/OpenSans-Bold.ttf';
//create the image
$this->image = imagecreatetruecolor($imgWidth, $imgHeight);
$colorCode = array('#00000','#db3236', '#f4c20d', '#3cba54', '#4c53cc', '#56aad8', '#61c4a8');

if ($backgroundColor == '') {
/* select random color */
$backgroundColor = $this->hexToRGB($colorCode[rand(0, count($colorCode) - 1)]);
} else {
/* select background color as provided */
$backgroundColor = $this->hexToRGB($backgroundColor);
}

if ($textColor == '') {
/* select random color */
$textColor = $this->hexToRGB($colorCode[rand(0, count($colorCode) - 1)]);
} else {
/* select background color as provided */
$textColor = $this->hexToRGB($colorCode[rand(0, count($textColor) - 1)]);
}
$textColor = imagecolorallocate($this->image, $textColor['r'], $textColor['g'], $textColor['b']);
$backgroundColor = imagecolorallocate($this->image, $backgroundColor['r'], $backgroundColor['g'], $backgroundColor['b']);
imagefilledrectangle($this->image, 0, 0, $imgWidth - 1, $imgHeight - 1, $backgroundColor);
//break lines
$splitText = explode("\\n", $text);
$lines = count($splitText);
$angle = 0;
foreach ($splitText as $txt) {
$textBox = imagettfbbox($fontSize, $angle, $font, $txt);
$textWidth = abs(max($textBox[2], $textBox[4]));
$textHeight = abs(max($textBox[5], $textBox[7]));
$x = (imagesx($this->image) - $textWidth) / 2;
$y = ((imagesy($this->image) + $textHeight) / 4) - ($lines - 2) * $textHeight;
$lines = $lines - 1;
//add the text
imagettftext($this->image, $fontSize, $angle, $x, $y, $textColor, $font, $txt);
}
return true;
}
/* function to convert hex value to rgb array */
protected function hexToRGB($colour) {
if ($colour[0] == '#') {
$colour = substr($colour, 1);
}
if (strlen($colour) == 6) {
list( $r, $g, $b ) = array($colour[0] . $colour[1], $colour[2] . $colour[3], $colour[4] . $colour[5]);
} elseif (strlen($colour) == 3) {
list( $r, $g, $b ) = array($colour[0] . $colour[0], $colour[1] . $colour[1], $colour[2] . $colour[2]);
} else {
return false;
}
$r = hexdec($r);
$g = hexdec($g);
$b = hexdec($b);
return array('r' => $r, 'g' => $g, 'b' => $b);
}
/**
* Display image
*/
function showImage() {
header('Content-Type: image/png');
return imagepng($this->image);
}
/**
* Save image as png format
* @param string file name to save
* @param string location to save image file
*/
function saveAsPng($fileName = 'text-image', $location = 'img/') {
$fileName = $fileName . ".png";
$fileName = !empty($location) ? $location . $fileName : $fileName;
return imagepng($this->image, $fileName);
}
/**
* Save image as jpg format
* @param string file name to save
* @param string location to save image file
*/
function saveAsJpg($fileName = 'text-image', $location = '') {
$fileName = $fileName . ".jpg";
$fileName = !empty($location) ? $location . $fileName : $fileName;
return imagejpeg($this->image, $fileName);
}
}
?>