Bu derste jquery-php ile google gibi tamamlamayı gösterdim.Derste konu başlık olarak örneklendirme yaptım yani google gibi degil kafanız karışmasın :)Düzeltme: ajax.php'deki $like sorgusunda '$value%' olan yeri '%$value%' ile değiştirin.Dalgınlığıma gelmiş :) sebebi iste % sadece sonda olursa eğer aranacak kelime başta olursa arar sonda olursa bulamaz o yüzden her iki tarafada % 'yi yerleştiriyoruz