admin menu bara menu ekledim style eklemek istedim menuye ama çalışmadı.default sitilde gözüküyor:

function.php


add_action('admin_bar_menu', 'add_toolbar_items', 100);
function add_toolbar_items($admin_bar){
$admin_bar->add_menu( array(
'id' => 'my-item',
'title' => 'My Item',
'href' => '#',
'meta' => array(
'title' => __('My Item'),
),
));
$admin_bar->add_menu( array(
'id' => 'my-sub-item',
'parent' => 'my-item',
'title' => 'My Sub Menu Item',
'href' => '#',
'meta' => array(
'title' => __('My Sub Menu Item'),
'target' => '_blank',
'class' => 'my_menu_item_class'
),
));
$admin_bar->add_menu( array(
'id' => 'my-second-sub-item',
'parent' => 'my-item',
'title' => 'My Second Sub Menu Item',
'href' => '#',
'meta' => array(
'title' => __('My Second Sub Menu Item'),
'target' => '_blank',
'class' => 'my_menu_item_class'
),
));
}

?>


ayrıca function.php den başka yerden çağırmak için şu kodu ekledim ama yine çalışmadı:

function load_custom_wp_admin_style($hook) {
// Load only on ?page=mypluginname
if($hook != 'toplevel_page_mypluginname') {
return;
}
wp_enqueue_style( 'custom_wp_admin_css', plugins_url('admin-style.css', __FILE__) );
}
add_action( 'admin_enqueue_scripts', 'load_custom_wp_admin_style' );acaba bir yolu yok mu? plugin falan mı yazmak lazım?