C# Siteden Api İle Gönderilen Ürünleri SQL veritabanına işleticek birisi lazım