Çalışma yapıldı ilgili bir arkadaş tavsiye edilir.