Bilgilendirme için teşekkürler gayet faydalı. Mesajım bulunsun göz atacağım.