Anlaşma yapıldı ve ise başlandı
Şuanda 1 kişi daha dahil edebiliriz