Sosyal medya ile edilinen trafik bir sorun teşkil etmez.