Seçeneklerden idm nin ilişkilendirdildiği dosya tipinden .pdf i çıkarın