Kendisine referans olduk gayet güvenli bir şekilde 10 adet hak tanımladı.