Afişler menüsünü inceleyin orada konu ile ilgili olanlatı Kapalı konuma getirin. Eğer orada yoksa,
Modüllerde mutlaka bu reklamlar için bir modül vardır. Sil yaparsanız kaldırmış olursunuz.