Com ve net için ortalama fiyat belirtirseniz ona göre çalışmalarımızı paylaşalım.