O zaman reklamlara saldırı olabilir. TO oranı kaç? Reklamlara olması gerekenden fazla tıklanıyorsa da olabilir. TO çoğu kişide ortalama %2-3'tür. İyi reklam herleşimi yapanlar %5e kadar çıkarabiliyor ama sizde o da fazlaysa risklidir.