ilk tercihin veridyen olmalı eğer olmazsa yine veridyeni seçmelisin