6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında söz konusu görsel bir kişisel veridir. Anayasanın 20. maddesi "Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir." demektedir. Her ne kadar kamuya açık bir alan olsa da; söz konusu görsellerin izinsiz paylaşılması, TCK 136.maddede yer alan "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu oluşturur. Bu suçu işleyen kişi ya da kişiler iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu kapsamda; yayınlayan kişiye kaldırmadığı takdirde hakkında yasal işlem başlatacağınızı bildirerek uyarabilirsiniz.

Kamuya açık da olsa hatta kişinin sosyal medyasında paylaşılmış bir fotoğrafı da paylaşılmış olsa, bir görüntünün izinsiz yayınlanmasına dair aşağıda örnek yargıtay kararını okuyabilirsiniz.


VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME SUÇU ( Katılanın Facebook ve Twitter Hesaplarındaki Fotoğrafı Ele Geçirip Slayt Gösterisi Şeklinde ve Duygusal Fon Müziği Eşliğinde Youtube'da Yayınlama - Sanığın Eyleminin Atılı Suçu Oluşturacağı )

ÖZET : Dava; verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçuna ilişkindir. Ceza hâkimi olarak görev yapan katılanlar tarafından, sanık hakkında farklı suçlardan dolayı mahkumiyet kararları verilmesi sebebiyle her iki katılana tepki duyan sanığın , katılanın eşi ile yan yana ve katılanın yalnız başına günlük kıyafetleriyle poz vermiş şekilde çektirdikleri fotoğraflarını, katılanların kendi adlarına başka internet sitelerinde ( facebook-twitter gibi ) açmış oldukları hesaplarından ele geçirip, bu fotoğrafları, slayt gösterisi şeklinde ve duygusal fon müziği eşliğinde, “adliyenin yasak aşkı” başlığı altında, katılanların arasında gayriresmi bir ilişki varmış algısı doğuracak biçimde, youtube adlı video paylaşım sitesinde yayımladığı kabulüne konu olayda, Katılanlar tarafından internet ortamında yayımlanan ve katılanların kamuya açık alanlarda günlük kıyafetleriyle poz vermiş şekilde çektirdikleri resimleri, katılanların başkalarının görmesini ve bilmesini istemeyecekleri özel yaşam alanlarına dair görüntü olarak kabul edilemeyeceğinden, katılanların kişisel veri niteliğindeki resimlerini, hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmaması sebebiyle hukuka aykırı olduğunda tereddüt bulunmayan bir yöntemle yayımlayan sanığın eyleminin, TCK'nın 136/1. maddesinde tanımlanan verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturacağı gözetilmelidir.