İf yapısıyla devam etmek istersen if içerisindeki merhabayı tırnak içerisinde yaz: "merhaba"

Başka bir sorun gözüme çarpmadı.