Güncelleyebilirseniz konuları daha iyi olacağı kanısındayım