Bir sorun teşkil etmez, sizi rahatsız etmezse görüntü herşey normal