Aradığım sonuca google üzerinden ulaşabilmiş olsaydım buraya yazmazdım. Lakin şu ana kadar bulabildiğim modüller için ya aktif değil, güncelleniyor vs gibi cevaplar alıyorum ya da iletişim sağlayamıyorum. Entegratör firmalarla çalışmak istemiyorum çünkü daha evvel bunu yaptık ve randıman alamadık. Kaldı ki bu platform bilgi alışverişi yapılan bir yer diye konu başlığı açmıştım. Ucuza iş kaçamaklığı yapan yok. Satın almaktan bahsettiğim doğrudur. Lakin açtığım konunun neresinde ucuz ifadesini gördünüz, onu da anlamış değilim.