1. İndeksler: Eğer sorguda kullanılan alanlar için indeksler yoksa, oluşturmanız gerekir. Bu, sorgunun verileri aramak için kullandığı yolu hızlandırır.

  2. Joinler: Eğer sorguda birden fazla tablo birleştiriliyorsa, join işlemlerinin performansını iyileştirmek için indeksleri kontrol etmeniz gerekir.

  3. Sorgu optimizasyonu: Sorgunun yazım şeklini, veri yapısını ve veri miktarını göz önünde bulundurarak optimize etmeniz gerekir.

  4. Veri ön-isleme: Sorgunun sorguladığı verinin miktarını azaltmak için veri ön-isleme yapabilirsiniz.

  5. Sunucu yapılandırması: Sunucunun performansını arttırmak için gerekli yapılandırmaları yapmanız gerekir.

  6. Caching : sorgunun çok sık kullanıldığı durumlarda caching yapabilirsiniz.