<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function() {
 $('[data-showme]').on('click', function() {
  var showme = $(this).attr('data-showme');
  var previousImage = $('.active-image'); // Önceki resmi seçer

  // Yeni resmi oluşturur ve etiketlerini ayarlar
  var newImage = $('<img>').attr('src', showme).addClass('active-image');

  // Önceki resmi sabit konumda tutar ve yeni resmi üstüne ekler
  previousImage.css('position', 'absolute');
  previousImage.after(newImage);

  // Yeni resmi animasyonla görünür yapar
  newImage.hide().fadeIn();

  // Önceki resmi gizler
  previousImage.fadeOut(function() {
   $(this).remove(); // Önceki resmi tamamen kaldırır
  });
 });
});
</script>

Bu örnekte, önceki resim özel bir sınıf olan "active-image" olarak işaretlenir. Yeni resim, önceki resmin üzerine eklenir ve animasyonla görünür hale gelirken önceki resim gizlenir. Ardından, önceki resim tamamen kaldırılır.

Bu kodu kullanarak, tıklanan her resim için önceki resmin sabit kalmasını ve üzerine yeni resmin gelmesini sağlayabilirsiniz.