autolas adlı üyeden alıntı

merhabalar php ile metin belgesinin içindeki veriler veritabanına nasıl eklenir

 

tablo adları : id, baslik

 

metin belgesinin içindeki örnek veriler

 

bu bir örnektir

buda bir örnektir

aynı şekilde örnektir

böy böyle devam ediyor

 

bu şekilde aşağıya doğru alt alta sıralanmış binlerce veriler var bu verileri ayrı ayrı id değerleri farklı olmak şartıyla veritanına eklemek istiyorum ayrıca tüm veriyi tek seferdemi ekliyor veritabına teşekkürler

Tablodaki id alanının farklı olması şartıyla metin belgesindeki verileri tek seferde veritabanına eklemek için aşağıdaki gibi bir PHP kodu kullanabilirsiniz. Kod, veritabanı bağlantısını kuracak, metin belgesini okuyacak ve her satırı veritabanına ekleyecektir.

Öncelikle, veritabanı bağlantısını sağlamak için bir config.php dosyası oluşturabilirsiniz:

 

<?php
$servername = "localhost"; // Veritabanı sunucusu adı
$username = "kullanici_adi"; // Veritabanı kullanıcı adı
$password = "sifre"; // Veritabanı şifre
$dbname = "veritabani_adi"; // Veritabanı adı

// Veritabanı bağlantısı oluşturma
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// Bağlantıyı kontrol etme
if ($conn->connect_error) {
  die("Veritabanı bağlantısı başarısız: " . $conn->connect_error);
}
?>

 

Daha sonra, verileri metin belgesinden okuyup veritabanına ekleyen ana işlemi gerçekleştirecek olan ekle_veriler.php dosyasını aşağıdaki gibi oluşturabilirsiniz:

Bu kodu kullanarak, veriler.txt dosyasındaki her bir satırı veritabanına ekleyebilirsiniz. tablo_adi, kullanici_adi, sifre, ve veritabani_adi gibi bilgileri kendi veritabanı bilgilerinizle değiştirmeyi unutmayın. Ayrıca, id değerlerinin farklı olması gerektiği belirtildiğinden, örnek olarak her satır için rastgele bir id oluşturulmuştur. Bu sizin kullanımınıza göre değiştirilebilir.

<?php
include 'config.php'; // Veritabanı bağlantısını içe aktar

// Metin belgesini okuma
$dosya = 'veriler.txt'; // Metin belgesinin adı
$veriler = file($dosya, FILE_IGNORE_NEW_LINES); // Satır satır okuma

// Her satır için veritabanına ekleme işlemi
foreach ($veriler as $satir) {
  // Her satır için farklı bir id oluşturmak için rastgele bir sayı seçebilirsiniz
  $id = rand(1000, 9999); // Örnek olarak 1000 ile 9999 arasında rastgele bir id oluşturur

  // Metinden alınan satırı veritabanına ekleme
  $baslik = mysqli_real_escape_string($conn, $satir); // SQL enjeksiyonlarına karşı koruma
  $sql = "INSERT INTO tablo_adi (id, baslik) VALUES ('$id', '$baslik')";

  if ($conn->query($sql) === TRUE) {
    echo "Veri başarıyla eklendi: $baslik<br>";
  } else {
    echo "Hata: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
  }
}

// Veritabanı bağlantısını kapatma
$conn->close();
?>