int sayi;
sayi=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write(sayi/100+1); //Yüzler rakamı
Console.Write((sayi%10)/10+1); //Onlar Rakamı
Console.Write(sayi%100+1); //Birler Rakamı Birer rtmış halleri write olduğu için yan yana yazar

daha fazla detay ve örnek soru için
programlama temelleri soruları

adresine bakabilirsin