Betiğimiz aşağıda, kodlarımızın önündeki açıklamalar ile hangi kod ile ne yapıldığını daha iyi anlayabilirsiniz.

Önce bir formumuz var.Çevirmek istediğiniz sayıyı giriniz


Şimdi de php kodlarımız:


function taban10to2($sayi) { // sayımızı girip işlem yaptıracağımız bir fonksiyon oluşturuyoruz.

while($sayi>1) { // 2'lik tabana çevirdiğimiz için sayımız 1'den büyük olduğu sürece döngümüzün devam etmesini sağlıyoruz.

$kalan[] = $sayi%2; // sayımızın 2'ye bölümünden kalanları bir diziye atıyoruz.

$sayi = $sayi/2; // sonra sayımızdan kalan bölümü tekrar $sayi değişkenine atıyoruz.

}

echo "Sayının ikilik tabandaki karşılığı: ";
for($a=count($kalan);$a>=0;$a--) { // dizimizin elemanlarını tersten yazdırdık. hatırlarsanız matematikte taban işlemlerini yaparken sayıyı 1 veya 0 olana kadar 2'ye bölüyorduk ve sonra kalanları tersten yazıyorduk.

echo @$kalan[$a];

}

}

if(empty($_POST['sayi'])) { // eğer kutucuğa sayı yazılmadan basılırsa...

echo "Bir sayı girmelisiniz.";

} elseif($_POST['sayi'] >= 0 && $_POST['sayi'] < 2) { // eğer kutucuğa basılan sayı 0 ya da 1 ise...

echo "Sayının ikilik tabandaki karşılığı: ".$_POST['sayi'];

} elseif($_POST['sayi'] == 2) { // eğer kutucuğa girilen sayı 2 ise...

echo "Sayının ikilik tabandaki karşılığı: 10";

} else { // kutucuğa girilen sayı 0 1 ve 2'den farklı ise...

$sayi = $_POST['sayi'];

taban10to2($sayi); // fonksiyonumuzu çalıştırıyoruz..

}