wmaraci reklam

Web Sitenizin SEO Performansını Artırmak Adına İpuçları

SEO (Search Engine Optimization); bir web sitesinin, hedef kitlesine ulaşmasını sağlayacak kelime gruplarında arama motorlarında (kullanım yoğunluğu itibariyle bu ifadeyi Google olarak değiştirebiliriz) efektif pozisyonlar elde etmesine yönelik site içi (on page) ve site dışı (off page) alınan aksiyonların bütünü olarak tanımlanabilir.

Bir web sitesinin SEO görünürlüğünün artması daha fazla trafik ve doğru bir site içi kurgusunun olduğu ortamda çoğu zaman daha fazla dönüşüm yani katma değer demektir. Burada çoğu zaman ifadesini kullanmamın nedeni, SEO’da zaman zaman ilişkisellik düzeyi düşük ve değer üretmekten uzak trafik alanlarının da görülmesidir. Efektif bir SEO stratejisinde ilişkisellik taşımayan kelime gruplarından trafik almak istemeyiz. Nitekim Google’ın sıralama algoritması da geçmişe kıyasla bu anlamda hala bazı istisnalar olsa da daha iyi çalışır.

SEO performansını geliştirmek adına temas edilmesi gereken hiç şüphesiz irili ufaklı onlarca nokta vardır fakat etki düzeyi hem Google tarafından doğrulanan hem de somut verilere dayalı deneyimler ile ortaya konulan yani ön plana çıkan birkaç başat oyun alanı vardır. Bu içerikte ilgili oyun alanlarından genel hatlarıyla bahsetmeyi ve katkı düzeylerini ortaya koymayı planlıyorum.

Kullanıcının Tüketebileceği İçeriklere Sahip Olmak

SEO’da sıklıkla yapılan hataların başında web sitesi content’lerini oluştururken yalnızca Google’ın beklentilerini dikkate almak gelir. Bu teknik genelde hedef keyword’lere heading’lerde yer vermek ve akış içerisinde doğal olmayan bir şekilde konumlandırmak şeklinde uygulanır. Overall’a bakıldığında burada kullanıcının bu içeriği tüketmesinin hiçbir önemi yoktur.

Değer yaratmanın bir gereği olarak kullanıcıların web sitemizin içeriklerini tüketmesi AI content’in hayatımızda daha fazla yer tutması ile beraber Google’ın en hassas olduğu noktaların başında gelir. Özellikle Mart 2024 core update’in önemli bir bölümünün ve Helpful Content Update’in tamanının bu kapsamda olduğuna dikkat çekmek isterim. Dolayısıyla web sitemizin içeriklerini oluştururken hedef kitlemizin beklentilerini (arama niyeti, bu sorguyu neden search ediyor) dikkate almak, Google’ın halihazırda değerlediği rakiplerimizin content yapılarını incelemek ve okunabilirlik noktalarında hassasiyet göstermek gerekir. Bu noktaları kısaca detaylandırmak istersek;

1- Uzmanlığı Yansıtmak: Teknik olarak Google’a “uzmanlık” noktasındaki sinyalleri iletmenin birçok yolu olsa da içeriğimizin kapsamı itibariyle burada yalnızca content çerçevesinde yapılması gerekenlerden bahsedeceğim. Bir içeriğin uzman tarafından yazılması demek, o içerikte web’deki birçok alanın değinmediği detay bilgilerin yer alması ve en önemlisi ana konunun etrafında ilişkiselliği yüksek yanal alanlara da temas edilmesi demektir. Bu durum özellikle sağlık ve finans sektöründe çok daha belirleyicidir. Yine detayların fark yarattığı her alan için uzmanlığın müthiş önemli bir sinyal olduğunu söyleyebiliriz. Arama motoru optimizasyonu ile ilgili bir içerikte teorik ve pratikte uzmanlaşmış bir içerik üreticisinin hazırladığı content’de yer alacak detayların yarattığı etki ile SEO’ya dair fikirleri taradığı kaynaklardan ibaret olan bir editörün temas ettiği noktalardan çok daha efektif olacaktır. Tabi bu demek değildir ki içerikleri her zaman bir uzman hazırlamalı ve herhangi bir konuda araştırma yapılarak bu konunun detayları öğrenilemesin. Burada ifade etmeye çalıştığım, kim tarafından hazırlanıyor olursa olsun (AI da buna dahil), içerikte konunun detaylarına temas ederek fark yaratan noktalar uzmanlık sinyalleridir ve bu detaylar kullanıcının ilgili içeriği çok daha rahat tüketmesini sağlar.

2- Biçimselliğe Özen Göstermek: Paragraf uzunlukları, içerikte listeleme metodu ve tablolar kullanmak bu kapsamda değerlendirilebilir. Uzun ve karmaşık cümleler okunabilirliği negatif etkilediğinden dolayı tavsiye edilen 50-70 karakter yani üç ya da dört cümlelik paragraflardır. Yine listeleme metodu ve tablolar kullanılması belirli veri gruplarının ve konuların okunabilirliğini geliştirirken SERP açısından da featured snippet tetiklemesine yardımcı olur.

3- Görsel ve Videolar İle İçeriği Zenginleştirmek: İçeriğin kapsamına bağlı olarak değişkenlik göstermekle beraber kullanıcıların görsel ve videoları çok daha rahat tükettiği somut veriler ile ortaya konmuş bir gerçektir. Dolayısıyla efektif bir içerikten bahsettiğimiz senaryoda içeriğin farklı assetlerle desteklenmesi önemli bir nokta olarak karşımıza çıkar.

4- Detaylı Bir Kelime Araştırması ve İçerik Kurgusu: Kullanıcıların search ettiği sorgu etrafında gelişen tüm konulara ilişkin detayların yer aldığı içerikleri daha efektif bulduğu ve etkileşim düzeyini yükselttiği somut çıktılarla ispatlanan bir gerçek. Dolayısıyla içeriğimizin kapsamını bu bakış açısı ile mümkün olan en detaycı şekilde inşa etmeli ve bu detaycılıkla cover edebileceğimiz sorgu sayısını anlamlı bir şekilde geliştirmenin yanında uzmanlık sinyali noktasında da kullanıcıya göz kırpabilmeliyiz. Bunu başarabilmek için de hiç şüphesiz iyi bir kelime araştırmasına ve rakip analizine ihtiyaç duyarız. Örneğin; köpeklerde beslenme konulu bir blog içeriği hazırlamak istiyorum. Bu kelime grubunu search eden kullanıcılar ana ve yanal odakla neler arıyor? Long tail keywords olarak konumlandırabileceğim alanlar var mıdır? Köpekler makarna yer mi, ekmek yer mi? gibi sorguları akış içerisinde nasıl konumlandırabilirim? Google mevcut durumda hangi web sayfalarını değerlemiş ve değerlediği web sayfalarının içerik kurgusunda temas ettiği noktalar nelerdir? Soruları başta olmak üzere kullanıcı arama eğilimleri ve Google’ın değerleme düzeyine ilişkin sorulara vereceğimiz yanıtlar, içeriğimizin ne ölçüde tüketileceğini de doğrudan etkileyecektir.

5- Arama Niyetini Doğru Tanımlamak: Kullanıcının bir kelime ya da kelime grubunu neden search ettiğini doğru tanımlamak, efektif bir içerik kurgusunun ve eforu doğru alana yönlendirmenin en önemli adımıdır. Bunu bir örnekle daha net açıklayabiliriz. “beyaz spor ayakkabı” search eden bir kullanıcı, beyaz spor ayakkabı modellerini incelemek istiyordur ve Google da bu intent’e bağlı olarak bu kullanıcının e-com sitelerine ulaşmasını sağlar. Beyaz Spor Ayakkabı Nasıl Temizlenir? gibi informational intent’e sahip bir içerikle bu sorguda position kazanmak çoğu zaman imkansızdır. Dolayısıyla hedef kelime gruplarımızın ne amaçla search edildiğini ortaya koymalı bu kelime gruplarını cover edebilecek sayfa yapılarını netleştirdikten sonra içerik stratejimizi detaylandırmalıyız.

Kullanıcı için değer ve fayda üreten içeriklere ilişkin detaylara değindikten sonra web sayfalarımızı kullanıcı ve arama motoru botlarına daha efektif ve hızlı sunmamıza yardımcı olan crawlability ve site hızı geliştirmelerinden bahsetmek istiyorum.

Eticaret SEO Teknikleri: Satış Arttırıcı En İyi 6 Taktik
İlginizi Çekebilir!

Eticaret SEO Teknikleri: Satış Arttırıcı En İyi 6 Taktik

Bu yazıda, e-ticaret siteniz için gelir odaklı ve satış arttırıcı en iyi 6 Eticaret SEO teknikleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Günümüzde, elektronik, tekstil, yapı market, anne ve çocuk ürünleri, spor ürünleri, kozmetik, kitap, ...

Web Sayfalarının Sorunsuz ve Efektif Bir Şekilde Tarandığından Emin Olmak

Arama motoru botları, web sayfalarımızı sorunsuz ve efektif bir şekilde taradığı takdirde dizine ekler, sıralama sonuçlarına dahil eder ve değerleyerek bu pozisyonların gelişimini sağlar. Burada sorunsuz ifadesi tüm web sayfalarının ulaşabilir olması yani 200 yanıt kodu döndürmesi gerektiğini ifade ederken efektif ifadesi, web sayfasını oluşturan tüm source’ların googlebot tarafından anlamlandırılması ve bu sürecin (critical rendering path, web sayfasının oluşturulması) mümkün olan en hızlı şekilde (page speed optimizasyonu) tamamlanmasıdır.

Googlebot’un web sayfalarımızı nasıl taradığı, bu süreci ne kadarlık bir sürede tamamladığı ve sayfaları oluşturma esnasında bir sorun yaşayıp yaşamadığı gibi temel noktalar başta olmak üzere SEO’nun teknik yönünde konumlandırabileceğimiz tüm geliştirmeleri bu kapsamda değerlendirmek mümkündür.

Örneğin site haritası, arama motoru botları için web sitemizin yapısını ve içeriğini özetleyen bir guid niteliği taşırken robots.txt bot’ların taramasını istemediğimiz web sayfalarını işaretleyebileceğimiz ve crawl budget’ı yönetmen adına kullanabileceğimiz bir alandır.

Teknik SEO kapsamındaki iyileştirmeler de SEO’nun bütününde olduğu gibi web sitesi bazında büyük ölçekli değişiklikler gösterir. Dolayısıyla burada altını çizmemiz gereken temel nokta, Googlebot’un tarama, dizine ekleme ve anlamlandırma noktasında sorun yaşamadığı senaryoda web sayfalarımızı Google’da daha efektif pozisyonlarda değerlendirdiği yani teknik SEO iyileştirmelerinin çoğu zaman mutlak ölçüde SEO performansımızın gelişimini desteklediğidir.

SEO denildiğinde etki düzeyi ve yarattığı ivme itibariyle en önemli çalışma alanlarından biri olan backlink; bir web sitesinin, başka bir web sitesinin çeşitli yollarla referans etmesi olarak tanımlanabilir. Backlink (geri bağlantı) noktasında birçok kazanım şekli mevcuttur. Kapsam itibariyle bu kazanım yöntemlerinin detaylarına girmeyeceğim fakat bu yöntemler içerisinde en yoğun tercih edilen ücretli işbirlikleridir. Yöntem fark etmeksizin backlink stratejisinde temel amaç ilişkiselliği ve otoritesi yüksek noktalardan kazanım elde etmek ve bu kazanımı performans gelişimi hedeflediğimiz alanlar olacak şekilde önceliklendirmektir.

Örneğin; köpek ve kedi ürünleri satan bir e-ticaret web sitesinin backlink profilini oluştururken hedef kitlenin kümelendiği forum ve blogları değerlendirerek ilişkisellik yönünden güçlü bağlantılar kazanabilir, bunu yaparken ana sayfa ve daha genel odakta web sitemize olumlu referans sinyalleri gönderebilmek adına otoriter haber sitelerini tercih edebiliriz. Bu örnek çok basic bir şekilde backlink stratejisinin nasıl oluşturulacağını açıklar. Detayda ise işler daha karmaşık bir hal alır. Trend’lerden yararlanmamıza yardımcı olacak geri bağlantılar edinmek, etkileşim düzeyi yüksek içerikler yaratarak kullanıcıların bu içerikleri dijital dünyada paylaşmasını tetikleyerek doğal akış içerisinde geri bağlantı kazanmak, partnerlik yaptığımız markaların web sitelerinden iş birliğimizi işaret eden referans linkler istemek, geri bağlantıya sahip olan fakat kaldırılması dolayısıyla artık değer üretmeyen web sayfalarını redirection’lar ile akışa yeniden kazandırmak vb. noktalarla backlink stratejimizi detaylandırmamız mümkündür.

Pazardaki rakiplerin backlink profilleri, mevcut durumdaki backlink profilimizin yapısı ve SEO performansında spesifik gelişim hedeflediğimiz sayfalar özelindeki rekabet detaylarını inceleyerek ortaya konulacak efektif bir backlink stratejisi, web sitemizin SEO görünürlüğünü geliştirmeye yardımcı olacaktır.

Site Hızını Optimize Etmek

Günümüzde arama motoru optimizasyonu (SEO) stratejilerinde belirleyici bir faktör olan site hızı, 2018'deki core update’ler ile beraber birlikte özellikle önem kazanmış ve üzerinde mutlaka durulması gereken noktalardan biri haline gelmiştir.

Site hızını optimize etmenin yaratacağı etkileri birkaç alt başlıkta aşağıdaki gibi detaylandırmamız mümkündür:

1- Arama Motoru Sıralamaları Üzerinde Etki: Arama motorları, kullanıcı deneyimini öncelikli bir faktör olarak değerlendirir. Hızlı yüklenen siteler, kullanıcıların istedikleri bilgiye daha hızlı erişmelerini sağlayarak arama motorları tarafından olumlu bir şekilde değerlendirilir. Google, mobil uyumluluk ve hızı dikkate alarak sıralama faktörlerine eklemeler yapmıştır. Bu nedenle, mobil arama sonuçlarında hızlı yüklenen siteler öne çıkar.

2- Crawl Budget ve İndeksleme Verimliliği: Arama motoru botları belirli bir süre içinde belirli sayıda sayfayı tarar. Hızlı yüklenen siteler, botların daha fazla sayfayı daha kısa sürede tarayabilmesine olanak tanır. Bu, crawl budget'ın daha etkili kullanılmasını sağlar ve sitenin daha hızlı indekslenmesini destekler.

3- Kullanıcı Deneyimi ve Memnuniyet: Hızlı yüklenen siteler, ziyaretçilere daha hızlı ve etkili bir deneyim sunar. Kullanıcılar genellikle yavaş yüklenen sitelerden rahatsız olur ve bu sitelerden hemen çıkma eğilimindedir. Hızlı yüklenen siteler, kullanıcı memnuniyetini artırır ve ziyaretçilerin daha uzun süre sitelerde kalmasını sağlar.

4- Dönüşümler ve Satış Performansı: Özellikle e-ticaret siteleri için, hızlı yüklenen sayfalar kullanıcıların ürünleri hızlı bir şekilde incelemelerini ve satın almalarını kolaylaştırır. Hızlı alışveriş deneyimi, dönüşüm oranlarını artırabilir ve satış performansını olumlu yönde etkileyebilir.

5- Rekabet Avantajı: Diğer benzer sitelerle kıyaslandığında daha hızlı yüklenen bir site, rekabet avantajı sağlar. Kullanıcılar genellikle hız ve etkinlik arar, bu da hızlı yüklenen sitelerin tercih edilmesine neden olabilir.

Sonuç olarak, site hızı, SEO başarıları, kullanıcı deneyimi ve çevrimiçi performans açısından hayati bir rol oynar. Hızlı yüklenen siteler, hem arama motorları hem de ziyaretçiler tarafından olumlu bir şekilde değerlendirilir ve çevrimiçi başarıya giden yolda kritik bir unsurdur.

Dijital Pazarlamada Bütüncül Bir Stratejiye Sahip Olmak

Arama motoru optimizasyonunda başarı yakalamayı sağlayacak ipuçlarından biri de dijital pazarlamada çoğu zaman SEO’nun tek başına yeterli bir kanal olmadığının bilincinde olarak dijital pazarlamada bütüncül bir strateji ortaya koymak ve bu strateji ile beraber hedef pazardaki marka bilinirliğini geliştirerek topical authority noktasında arama motoru botlarına beklenen sinyalleri verebilmektir.

Dijital pazarlamada etkileşim düzeyi değişmekle beraber neredeyse tüm çalışma alanlarının birbirini destekler nitelikte olduğunun farkında olarak inşa edilen stratejiler, marka bilinirliğinin yanında etkileşimi de artırır ve web sayfalarımızın kullanıcı için değer yaratan nitelikle olduğunu ifade etmemizi yani Google’ın değerleme düzeyini yakalamamızı kolaylaştırır.

Elbette burada ifade edilen çalışma sistematiğinde birçok dikeyde uzmanlık bir araya gelmeli ve markanın mevcut ihtiyaçlarından pazardaki rakiplerin dönemsel stratejilerine kadar marketing çatısı altında değerlendirilebilecek tüm noktalara temas eden detay analizler ortaya koymalıdır. Tam bu noktada SEO, kullanıcı verisini anlamdırma, first party datayı edinme ve kullanıcı davranışlarını somut verilerle ortaya koyarak know how’ı geliştirme ve yönlendirme noktasında kıymetli bir rol oynar.

Bu içeriğe tepkini gösterebilirsin! 👍 5 / 5 (2 değerlendirme)

2 kişi bu içerik hakkında tepkilerini gösterdi. Sen de tepkini göstererek yazarlarımıza geri bildirim verebilirsin.

Yorumunuz

  Son Yorumlar

  Site Ayarları
  • Tema Seçeneği
  • Site Sesleri
  • Bildirimler
  • Özel Mesaj Al