wmaraci reklam

KVKK Değişikliği Resmi Gazete'de! Paypal Türkiye'ye Dönebilir mi?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne uyumlu olacak şekilde tekrar değiştiriliyor. Bu değişiklikler uzun süredir konuşuluyor iken sonunda Resmi Gazete’de bu değişiklikler yayınlandı. Zira bu değişikliklere göre Paypal gibi ülkemizde hizmet vermeyen firmalar tekrar ülkemizde faaliyetlerine başlayabilecekler.

TBMM'de Onaylanan KVKK Değişikliği İle Neler Değişti?

TBMM'de oylanan ve kabul edilerek Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) uygun olarak güncellenen KVKK maddeleri, her ne kadar veri gizliliğini daha sıkı hale getirse de bazı maddeler Paypal’a izin veriyor.

Eringenler Toplanın, Tembel Dönemlerden Sıyrılmanın 5 Yolu
İlginizi Çekebilir!

Eringenler Toplanın, Tembel Dönemlerden Sıyrılmanın 5 Yolu

Düzenli ve fiziksel işlerde çalışmayan insanlar için üretkenliğin önündeki en büyük engel çoğu zaman tembellik oluyor. Üretkenliğin maddi kazançla ve başarıyla doğrudan alakalı olabildiği bilişim, yazılım, tasarım ve içerik...

KVKK'da Değiştirilerek eklenen Yeni Maddeler

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi yasaktır. Ancak bu verilerin işlenmesi;

 • İlgili kişinin açık rızasının olması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin, kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin alenileştirdiği kişisel verilere ilişkin ve alenileştirme iradesine uygun olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlarca, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlaması, yönetimi ve finansmanı amacıyla gerekli olması,
 • İstihdam, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardım alan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması,
 • Siyasi, felsefi, dini veya sendikal amaçlarla kurulan vakıf, dernek ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluş ya da oluşumların, tâbi oldukları mevzuata ve amaçlarına uygun olmak, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak ve üçüncü kişilere açıklanmamak kaydıyla; mevcut veya eski üyelerine ve mensuplarına veyahut bu kuruluş ve oluşumlarla düzenli olarak temasta olan kişilere yönelik olması,

halinde mümkündür.

Tabii ki KVKK değişikliği bu maddeler ile kısıtlı değil. Meclise sunulan 51 sayfalık KVKK değişikliğinin tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Peki Bu Maddelere Göre Paypal Nasıl Açılıyor?

Paypal’ın ülkemizde kapalı olmasının sebebi, ülkemizde veri merkezi açmaması idi. Zira Paypal, verilerimizi yurt dışında bulunan veri merkezlerinde depoladığı için ve bu da ülkemizde yasak olduğu için Türkiye'den çekilmişti. Fakat değişen yeni maddelere göre tekrar verilerimizin yurt dışında depolanmasına izin veriliyor. Şayet Paypal, kullanıcılarını detaylı bilgilendirip verilerini yurt dışında depolama izni alırsa, tekrar ülkemizde faaliyet gösterebilir.

Bu içeriğe tepkini gösterebilirsin! 👍 4.33 / 5 (3 değerlendirme)

3 kişi bu içerik hakkında tepkilerini gösterdi. Sen de tepkini göstererek yazarlarımıza geri bildirim verebilirsin.

Yorumunuz

  Son Yorumlar

  Site Ayarları
  • Tema Seçeneği
  • Site Sesleri
  • Bildirimler
  • Özel Mesaj Al