wmaraci reklam

ASCII Nedir? ASCII Kodları ve ASCII Karakterleri

ASCII Nedir? ASCII Kodları ve ASCII Karakterleri

American Standard Code for Information Interchange’in kısaltması olan ASCII, Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodlama Sistemi olarak Türkçe'ye çevrilebilir. 7 bitlik bir karakter seti olan ASCII, Latin alfabesi üzerine kuruludur. İlk olarak ANSI tarafından 1963 yılında standart olarak sunulmuştur.

ASCII'de 33 tane basılmayan kontrol karakteri ve 95 tane basılan karakter yer alır. Kontrol karakterleri metnin akışını kontrol eden ve ekranda çıkmayan karakterlerdir. Basılan karakterlerse ekranda görünen ve okuduğumuz metni oluşturan karakterlerdir. ASCII'nin basılan karakterleri aşağıdaki gibidir.

ASCII Kodları

Code Nedir? Code Yazma ve Öğrenme
İlginizi Çekebilir!

Code Nedir? Code Yazma ve Öğrenme

Code, bilgisayar veya mobil yazılımları meydana getirmek için oluşturulan komutlar topluluğuna verilen isimdir. Code veya Türkçesiyle Kod, bir yazılımı oluştururken kullandığımız farklı komutların bir arada ve düzen içerisinde kul...

ASCII Karakterleri

Simge

ASCII Sayısı

Çıkış Kodu

Simge

ASCII Sayısı

Çıkış Kodu

À

192

%c0

à

22*

%e0

Á

193

%c1

á

225

%e1

Â

19*

%c2

â

226

%e2

Ä

196

%c*

ä

228

%e*

Ã

195

%c3

ã

227

%e3

Å

197

%c5

å

229

%e5

Æ

198

%c6

æ

230

%e6

Ç

199

%c7

ç

231

%e7

Ð

208

%d0

 

 

 

È

200

%c8

è

232

%e8

É

201

%c9

é

233

%e9

Ê

202

%ca

ê

23*

%ea

Ë

203

%cb

ë

235

%eb

Ì

20*

%cc

ì

236

%ec

Í

205

%cd

í

237

%ed

Î

206

%ce

î

238

%ec

Ï

207

%cf

ï

239

%ef

Ñ

209

%d1

ñ

2*1

%f1

Ò

210

%d2

ò

2*2

%f2

Ó

211

%d3

ó

2*3

%f3

Ô

212

%d*

ô

2**

%f*

Ö

21*

%d6

ö

2*6

%f6

Õ

213

%d5

õ

2*5

%f5

Ø

216

%d8

ø

2*8

%f8

Œ

1*0

%8c

œ

156

%9c

Š

138

%8a

š

15*

%9a

Ù

217

%d9

ù

2*9

%f9

Û

219

%db

û

251

%fb

Ú

218

%da

ú

250

%fa

Ü

220

%dc

ü

252

%fc

Ý

221

%dd

ý

253

%fd

Ÿ

159

%9f

ÿ

255

%ff

Ž

1*2

%8e

ž

158

%9e

Þ

222

%de

þ

25*

%fe

153

%99

ß

223

%df

©

169

%a9

®

17*

%ae

£

163

%a3

¥

165

%a5

§

167

%a7

ð

2*0

%f0

ASCII Grafiği

ONLUK ONALTILIK Simge Açıklama
0 00 NUL Null karakter
1 01 SOH Başlık Başlangıcı
2 02 STX Metin Başlangıcı
3 03 ETX Metin Sonu
4 04 EOT İletim Sonu
5 05 ENQ Sorgu
6 06 ACK Onay
7 07 BEL Zil
8 08 BS Geri Al
9 09 HT Yatay Sekme
10 0A LF Satır Besleme
11 0B VT Dikey Sekme
12 0C FF Form Besleme
13 0D CR Satır Başı
14 0E SO Dışarı Kaydırma / X-Açık
15 0F SI İçeri Kaydırma / X-Kapalı
16 10 DLE Veri Satırı Çıkışı
17 11 DC1 Cihaz Kontrolü 1 (genellikle XAÇIK)
18 12 DC2 Cihaz Kontrolü 2
19 13 DC3 Cihaz Kontrolü 3 (genellikle XKAPALI)
20 14 DC4 Cihaz Kontrolü 4
21 15 NAK Olumsuz Onay
22 16 SYN Eşzamanlı Boşta Kalma
23 17 ETB İletim Sonu Bloğu
24 18 CAN İptal
25 19 EM Ortam Sonu
26 1A ALT Vekil
27 1B ESC Çıkış
28 1C FS Dosya Ayırıcı
29 1D GS Grup Ayırıcı
30 1E RS Kayıt Ayırıcı
31 1F US Birim Ayırıcı
32 20   Boşluk
33 21 ! Ünlem işareti
34 22 . Çift tırnak (veya tırnak işaretleri)
35 23 # Sayı
36 24 $ Dolar
37 25 % Yüzde işareti
38 26 & Ve işareti
39 27 ' Tek tırnak
40 28 ( Parantez açma (ya da köşeli parantez açma)
41 29 ) Parantez kapatma (veya köşeli parantez kapatma)
42 2A * Yıldız işareti
43 2B + Artı
44 2C , Virgül
45 2D - Kısa çizgi
46 2E . Nokta
47 2F / Eğik çizgi veya bölme işareti
48 30 0 Sıfır
49 31 1 Bir
50 32 2 İki
51 33 3 Üç
52 34 4 Dört
53 35 5 Beş
54 36 6 Altı
55 37 7 Yedi
56 38 8 Sekiz
57 39 9 Dokuz
58 3A : İki nokta üst üste
59 3B ; Noktalı virgül
60 3C < Küçüktür işareti (veya açılı köşeli parantez açma)
61 3D = Eşittir işareti
62 3E > Büyüktür işareti (veya açılı köşeli parantez kapatma)
63 3F ? Soru işareti
64 40 @ Yer simgesi
65 41 A Büyük A harfi
66 42 B Büyük B harfi
67 43 C Büyük C harfi
68 44 D Büyük D harfi
69 45 E Büyük E harfi
70 46 F Büyük F harfi
71 47 G Büyük G harfi
72 48 H Büyük H harfi
73 49 I Büyük I harfi
74 4A J Büyük J harfi
75 4B K Büyük K harfi
76 4C L Büyük L harfi
77 4D M Büyük M harfi
78 4E N Büyük N harfi
79 4F O Büyük O harfi
80 50 P Büyük P harfi
81 51 Q Büyük Q harfi
82 52 R Büyük R harfi
83 53 S Büyük S harfi
84 54 T Büyük T harfi
85 55 U Büyük U harfi
86 56 V Büyük V harfi
87 57 W Büyük W harfi
88 58 X Büyük X harfi
89 59 Y Büyük Y harfi
90 5A Z Büyük Z harfi
91 5B [ Köşeli parantez açma
92 5C Ters eğik çizgi
93 5D ] Köşeli parantez kapatma
94 5E ^ İnceltme imi - zirkumfleks
95 5F _ Alt çizgi
96 60 ` Aksan imi (Grave)
97 61 a Küçük a harfi
98 62 b Küçük b harfi
99 63 c Küçük c harfi
100 64 d Küçük d harfi
101 65 e Küçük e harfi
102 66 f Küçük f harfi
103 67 g Küçük g harfi
104 68 h Küçük h harfi
105 69 i Küçük i harfi
106 6A j Küçük j harfi
107 6B k Küçük k harfi
108 6C l Küçük l harfi
109 6D m Küçük m harfi
110 6E n Küçük n harfi
111 6F o Küçük o harfi
112 70 p Küçük p harfi
113 71 q Küçük q harfi
114 72 r Küçük r harfi
115 73 s Küçük s harfi
116 74 t Küçük t harfi
117 75 u Küçük u harfi
118 76 v Küçük v harfi
119 77 w Küçük w harfi
120 78 x Küçük x harfi
121 79 y Küçük y harfi
122 7A z Küçük z harfi
123 7B { Küme ayracı açma
124 7C | Dikey çubuk
125 7D } Küme ayracı kapatma
126 7E ~ Denklik işareti - tilde
127 7F   Silme
128 80 Avro işareti
129 81    
130 82 Tek alt 9 tırnak işareti
131 83 ƒ Latin alfabesinde çengelli küçük f harfi
132 84 Çift alt 9 tırnak işareti
133 85 Yatay üç nokta
134 86 Kama
135 87 Çift kama
136 88 ˆ Niteleyici harf inceltme imi
137 89 Binde bir işareti
138 8A Š Latin alfabesinde yumuşatma imli (karon) büyük S harfi
139 8B Tek solu gösteren açılı tırnak işareti
140 8C Œ Latin alfabesinde büyük OE ligatürü
141 8D    
142 8E Ž Latin alfabesinde yumuşatma imli (karon) büyük Z harfi
143 8F    
144 90    
145 91 Sol tek tek tırnak işareti
146 92 Sağ tek tırnak işareti
147 93 Sol çift tırnak işareti
148 94 Sağ çift tırnak işareti
149 95 Madde işareti
150 96 - Tire
151 97 Uzun tire
152 98 ˜ Küçük tilde
153 99 Ticari marka işareti
154 9A š Latin alfabesinde yumuşatma imli (ka küçük S harfi
155 9B Tek sağı gösteren açılı tırnak işareti
156 9C œ Latin alfabesinde küçük oe ligatürü
157 9D    
158 9E ž Latin alfabesinde yumuşatma imli (karon) küçük z harfi
159 9F Ÿ Latin alfabesinde üstte çift noktalı büyük Y harfi
160 A0   Bölünemez boşluk
161 A1 ¡ Ters ünlem işareti
162 A2 ¢ Sent simgesi
163 A3 £ Sterlin işareti
164 A4 ¤ Para birimi işareti
165 A5 ¥ Yen işareti
166 A6 ¦ Boru, Kırık dikey çubuk
167 A7 § Bölüm işareti
168 A8 ¨ Üstünde çift nokta bulunan boşluk - umlaut
169 A9 © Telif hakkı işareti
170 AA ª Dişi sıra göstergesi
171 AB « Sol çift açılı tırnak
172 AC ¬ Değil işareti
173 AD   Kesme çizgisi
174 AE ® Tescilli ticari marka işareti
175 AF ¯ Uzatma imli (makron) boşluk - üst çizgi
176 B0 ° Derece işareti
177 B1 ± Artı eksi işareti
178 B2 ² Üst simge iki - kare
179 B3 ³ Üst simge üç - küp
180 B4 ´ Vurgu imi (Akute) - boşluk vurgusu
181 B5 µ Mikro işareti
182 B6 Pilcrow işareti - paragraf işareti
183 B7 · Orta nokta - Gürcüce virgül
184 B8 ¸ Çengel imli (sedil) boşluk
185 B9 ¹ Üst simge bir
186 BA º Erkek sıra göstergesi
187 BB » Sağ çift açılı tırnak
188 BC ¼ Dörtte birlik kesir
189 BD ½ İkide birlik kesir
190 BE ¾ Dörtte üçlük kesir
191 BF ¿ Ters soru işareti
192 C0 À Latin alfabesinde aksan imli (grave) büyük A harfi
193 C1 Á Latin alfabesinde vurgu imli (akute) büyük A harfi
194 C2 Â Latin alfabesinde inceltme imli (zirkumfleks) büyük A harfi
195 C3 Ã Latin alfabesinde dalga imli (tilde) büyük A harfi
196 C4 Ä Latin alfabesinde üstte çift noktalı büyük A harfi
197 C5 Å Latin alfabesinde halka imli (ring) büyük A harfi
198 C6 Æ Latin alfabesinde büyük AE harfi
199 C7 Ç Latin alfabesinde çengelli büyük C harfi
200 C8 È Latin alfabesinde aksan imli (grave) büyük E harfi
201 C9 É Latin alfabesinde vurgu imli (akute) büyük E harfi
202 CA Ê Latin alfabesinden inceltme imli (zirkumfleks) büyük E harfi
203 CB Ë Latin alfabesinde üstte çift noktalı büyük E harfi
204 CC Ì Latin alfabesinde aksan imli (grave) büyük I harfi
205 CD Í Latin alfabesinde vurgu imli (akute) büyük I harfi
206 CE Î Latin alfabesinde inceltme imli (zirkumfleks) büyük I harfi
207 CF Ï Latin alfabesinde üstte çift noktalı büyük I harfi
208 D0 Ð Latin alfabesinde büyük ETH harfi
209 D1 Ñ Latin alfabesinde dalga imli (tilde) büyük N harfi
210 D2 Ò Latin alfabesinde aksan imli (grave) büyük O harfi
211 D3 Ó Latin alfabesinde vurgu imli (akute) büyük O harfi
212 D4 Ô Latin alfabesinde inceltme imli (zirkumfleks) büyük O harfi
213 D5 Õ Latin alfabesinde dalga imli (tilde) büyük O harfi
214 D6 Ö Latin alfabesinde üstte çift noktalı büyük O harfi
215 D7 × Çarpma işareti
216 D8 Ø Latin alfabesinde eğik çizgili büyük O harfi
217 D9 Ù Latin alfabesinde aksan imli (grave) büyük U harfi
218 DA Ú Latin alfabesinde vurgu imli (akute) büyük U harfi
219 DB Û Latin alfabesinde inceltme imli (zirkumfleks) büyük U harfi
220 DC Ü Latin alfabesinde üstte çift noktalı büyük U harfi
221 DD Ý Latin alfabesinde vurgu imli (akute) büyük Y harfi
222 DE Þ Latin alfabesinde büyük THORN harfi
223 DF ß Latin alfabesinde küçük keskin s harfi - ess-zed
224 E0 à Latin alfabesinde aksan imli (grave) küçük a harfi
225 E1 á Latin alfabesinde vurgu imli (akute) küçük a harfi
226 E2 â Latin alfabesinde inceltme imli (zirkumfleks) küçük a harfi
227 E3 ã Latin alfabesinde dalga imli (tilde) küçük a harfi
228 E4 ä Latin alfabesinde üstte çift noktalı küçük a harfi
229 E5 å Latin alfabesinde halka imli (ring) küçük a harfi
230 E6 æ Latin alfabesinde küçük ae harfi
231 E7 ç Latin alfabesinde çengelli küçük c harfi
232 E8 è Latin alfabesinde aksan imli (grave) küçük e harfi
233 E9 é Latin alfabesinde vurgu imli (akute) küçük e harfi
234 EA ê Latin alfabesinde inceltme imli (zirkumfleks) küçük e harfi
235 EB ë Latin alfabesinde üstte çift noktalı küçük e harfi
236 EC$ ì Latin alfabesinde aksan imli (grave) küçük i harfi
237 ED í Latin alfabesinde vurgu imli (akute) küçük i harfi
238 EE î Latin alfabesinde inceltme imli (zirkumfleks) küçük i harfi
239 EF ï Latin alfabesinde üstte çift noktalı küçük i harfi
240 F0 ð Latin alfabesinde küçük eth harfi
241 F1 ñ Latin alfabesinde dalga imli (tilde) küçük n harfi
242 F2 ò Latin alfabesinde aksan imli (grave) küçük o harfi
243 F3 ó Latin alfabesinde vurgu imli (akute) küçük o harfi
244 F4 ô Latin alfabesinde inceltme imli (zirkumfleks) küçük o harfi
245 F5 õ Latin alfabesinde dalga imli (tilde) küçük o harfi
246 F6 ö Latin alfabesinde üstte çiftnoktalı küçük o harfi
247 F7 ÷ Bölme işareti
248 F8 ø Latin alfabesinde eğik çizgili küçük o harfi
249 F9 ù Latin alfabesinde aksan imli (grave) küçük u harfi
250 FA ú Latin alfabesinde vurgu imli (akute) küçük u harfi
251 FB û Latin alfabesinde inceltme imli (zirkumfleks) küçük u harfi
Bu içerik size yardımcı oldu mu? WM Aracı içeriklerini kullanıcı odaklı iyileştirebilmemiz için geri bildirimde bulunabilirsiniz.
Aklına bir soru mu takıldı?

O Zaman Uzmana Sor!

Sorunuz yanıtlandığında size bir bilgilendirme maili ileteceğiz.

Uzmana Sorulanlar

 • 1 HTS Kaydı
  Abdullah İnstagram konuşmaları hts Ye yansırmı... HTS Kaydı
 • 2 Xing
  Zeynep Almanya'da hemşire olarak çalışmak için ilan vermek istiyorum... Xing
 • 3 YS Belgesi
  Mehmet Sami Merhaba, Kendi sunucum yok bir hosting firması bünyesinde barınmakta olan bir blog sitem var bunun i... YS Belgesi
 • 4 Home Ofis
  shahram montazeri dear sir, information was so clear and to the point thank you for that. opening the company is... Home Ofis
 • 5 Home Ofis
  HASAN Ben bir emekli teknik elemanım mesleğimi devam ettirmek için evimde faaliyatimi sürdürmek istiyorum.... Home Ofis
Site Ayarları
 • Tema Seçeneği
 • Site Sesleri
 • Bildirimler
 • Özel Mesaj Al