Giriş Yap / Kayıt Ol

Homofobi, kendisini homoseksüel olarak tanımlayan eşcinsel bireylere karşı önyargı ve olumsuz tutum sergileme durumuna denilir ve eyleme geçen kişiye ise homofobik adı verilir. Homofobi sıklıkla transfobi ile de karıştırılmaktadır. Transeksüelliğe karşı duyulan olumsuz görüşler birbirlerine çok benzese de bir ayrım söz konusudur. Eşcinsel kişilere karşı nefret söylemi ve eyleminde bulunmak gibi ileri homofobi örneklerini sıklıkla görmemizle birlikte, homofobi kimi zaman çok daha basit örneklerle de karşımıza çıkabilir. Homoseksüel birisiyle sohbetten kaçınmak ya da yargılayan bakışlar sergilemek gibi tutumlar henüz toplumsal bilinci yerleşmemiş bölgelerde sıklıkla görülen fobi örneklerindendir.

Aktivistler ve sivil toplum kuruluşları nefret suçlarını yok etmek üzerine dünyanın pek çok yerinde uzun süredir çalışmaktadır. Bununla birlikte popüler kültürün de etkisiyle birlikte SJW (Social Justice Warrior) tutumlarda da artış görüldü. Dolayısıyla kat edilmesi gereken çok yol olsa da olumlu bir ilerleyiş olduğunu da görmek lazım.

Gizli Eşcinsellik ve Homofobi İlişkisi

Çeşitli sosyolojik çalışmalarda görülüyor ki radikal bir şekilde homofobik olmanın, bastırılmış dürtüleri kabullenmemekle de alakası olabiliyor. Bu konuda bilinçli olmak çok önemli olduğu gibi, toplumu bilinçlendirme noktasında aktivizm ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra eğitimde açık sözlülüğün de önemi çok büyük.

Elbette her homofobik insanın eşcinsel olduğunu söylemek doğru olmaz, ancak bu noktada bir nefret söylemi geliştirmenin sebepleri arasında travmaların ve dürtülerin yeri olduğunu düşünmek de pek yanlış sayılmaz.

Tabii ki bu noktada yapılan araştırmalardan da bahsetmek gerekiyor. Ülkemizde Bahçeşehir Üniversitesi, ODTÜ, Cetad, LGBTİ+ gibi kurumlar ve topluluklar araştırmalar düzenliyor ve araştırmalara finansal kaynak yaratıyor. Ancak bu noktada daha yüksek verimli araştırmaları yurtdışında görebilmekteyiz.

Homofobi

Türkiye’de Homofobi

Ülkemizde resmi bir homofobinin bulunmadığını söyleyebiliriz. Anayasamız ve hukuk sistemimizde homoseksüel olmanın bir cezai yaptırımı bulunmuyor. Ayrıca eşcinsellerin de can ve mal güvenliklerinin ülkedeki her vatandaşla eşit derecede önemli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunlar yazılı kaynaklar. Pek çok eşcinsel devlet kurumlarında bir iş bulamamakta, aktivistlerse çeşitli zorluklara tabii tutulmaktalar. Ayrıca sorun bununla da sınırlı değil. Her ne kadar resmi bir söylemi olmasa da, Türkiye eşcinsellerin varlığını hukuksal bağlamda tanımamakta. Dünya’da evliliklerin serbestleştiği bu dönemde örgütlenmelerin bu tutumu homofobi sınıfına dâhil etmesi sanıyoruz ki pek de garip değil.

Dünya Genelinde Homofobi

Tanımlama içerisinde işlerin biraz daha olumlu gittiğine değinmiştik. Elbette bu yavaş ilerleyiş kötü durumu daha net görmemize olanak sağlıyor. Bazı ülkelerde eşcinseller için ölüm cezaları bulunmaktayken, yine bazı ülkelerde hapis ve para cezalarının yanında homoseksüel tavırların hastalık olarak görüldüğü ülkeler de var. Bu ülkeler cinsel yönelimleri farklı olduğu için insanlara psikolojik ilaç tedavileri uygulamayı deneyerek hem homofobik olmayı hem de insanlık suçu işlemeyi başarabiliyorlar maalesef.

Bu kötü vaziyetin haricinde eşcinsellerle ilgili basmakalıp görüşlerin azaldığını, önyargıların kırıldığını da görebiliriz. Artık medyada daha çok sesini duyurabilen eşcinseller, filmlerde yalnızca bir eğlence unsuru olmanın da çok daha ötesindeler.

Aklına bir soru mu takıldı? O zaman uzmana sor:

WM Aracı Maskotu Boa WM Aracı © 2010 - 2021
Bir Paşa Bilişim markası.
Cesur.NETWM Aracı Cesur.NET İnternet Teknolojileri'nde güvenle barınmaktadır.